Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev

09. 10. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, 9. 10. 2020, Št. 139, Stran: 2112

Predmet razpisa: Predmet koncesije za sklop A je opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter za sklop B opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev.

Sklop A

Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov obsega naslednje naloge:

  • izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,
  • informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.

Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov se razpisuje za področje varstvo pravic potrošnikov po veljavnem zakonu o varstvu potrošnikov in aktualnih zadev s področja varstva pravic potrošnikov.

Sklop B

Koncesija za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev obsega naslednje naloge:

  • primerjalno ocenjevanje blaga in storitev z uporabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve uvršča v razrede z različnimi ocenami,
  • zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih primerjalnega testiranja blaga in storitev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev je do 100.000,00 EUR za leto 2021 in do 100.000,00 EUR za leto 2022.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Prijava mora biti oddana najkasneje do vključno 3. 11. 2020 do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 8. in 9. uro po telefonu na številki: (01) 400-33-33. Vsa morebitna vprašanja lahko prijavitelji posredujejo tudi pisno po pošti na navedeni naslov ali na faks: (01) 400-35-88 ali na e-naslov gp.mgrt@gov.si. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega razpisa za podelitev koncesije je mag. Barbara Mesojednik.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Zainteresirani prijavitelji jo lahko dvignejo tudi v vložišču ministrstva, vsak delovnik med 9. in 15. uro, ob petkih do 14.30.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj