Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Prebold za leto 2019

03. 05. 2019

Objavljeno: Občina Prebold, www.prebold.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih »de minimis« za naslednje ukrepe:

  • UKREP 2: Pomoč za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti.

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejetega projekta Vizija in strategija razvoja Občine Prebold za obdobje 2016 - 2030.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2019 je 15.000,00 €.

Okvirna razdelitev po ukrepih je: UKREP 2: 15.000 €.

Razpisnik: Občina Prebold

Rok: Rok za prijavo je 22. 5. 2019. do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije za posamezne ukrepe lahko pridobite pri Antonu Vesolaku, e-naslov: anton.vesolak@prebold.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Prebold: www.prebold.si/index.php/uradne-objave/obcinski-razpisi.

Več: Več o dogodkih najdete tukaj.Nazaj