Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cankova za leto 2019

28. 06. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 28. 6. 2019, Stran: 1489

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančne pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cankova za naslednji ukrep:

1. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z dodatnim zaposlovanjem brezposelnih oseb, s samozaposlitvijo ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti ter povečanju števila zaposlenih na območju Občine Cankova.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški v okviru tega ukrepa so:

  • minimalna mesečna bruto plača.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah. Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba komisije ES, št. 800/2008).

Na razpis se lahko prijavijo upravičenci s sedežem ali poslovno enoto, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Cankova.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: V proračunu Občine Cankova za leto 2019 so za navedeni ukrep zagotovljena sredstva v višini 20.000 EUR.

Razpisnik: Občina Cankova

Rok: Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do 30. 10. 2019. Vlagatelji oddajo vlogo v obdobju od objave razpisa do 30. 10. 2019. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 30. 10. 2019, do 14. ure, osebno oddana v sprejemni pisarni občine ali prispela po pošti na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8. in 10. uro, Kontaktna oseba: Petra Kegel, Tel: (02) 54-09-370, e-naslov: tajnistvo@obcina-cankova.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Cankova ter na spletni strani občine: www.cankova.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj