Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Bloke za leto 2020

21. 02. 2020

Objavljeno: Občina Bloke, 21. 2. 2020, www.bloke.si

Predmet razpisa: Občina Bloke razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Bloke za leto 2020 v višini 4.000 EUR.

Razpis je objavljen za ukrep »spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja«.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • samostojni podjetniki,
  • mikro in mala podjetja, ter
  • skupina podjetnikov, ki imajo sedež in lokacijo poslovne enote na območju občine Bloke.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Bloke

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 10. 2020.

Obvestilo o zaključku razpisa bo objavljeno na spletni strani občine Bloke: www.bloke.si.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko dobite po telefonu na številki: 70 980 918 (Jožica Anzeljc) ali po e-pošti: joza.anzeljc@bloke.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Bloke: www.bloke.si in v sprejemni pisarni občine Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj