Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za ublažitev posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva na območju mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba

12. 11. 2020

Objavljeno: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, www.jsmg-goriska.com

Predmet razpisa: Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za financiranje obratnih sredstev gospodarskih subjektov na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za ohranjanje likvidnosti poslovanja.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:

  • Nakup materiala in trgovskega blaga.
  • Nakup storitev.
  • Najemi poslovnih prostorov in opreme.
  • Stroški plač.

Nakupi in najemi so dovoljeni le od tretjih oseb po tržnih pogojih.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 200.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oz. najkasneje do vključno 27. 8. 2021.

Roki za prijavo so: 17. 7. 2020, 31. 8. 2020, 16. 10. 2020, 4. 1. 2021, 12. 2. 2021, 30. 4. 2021, 11. 6. 2021, 27. 8. 2021 oz. do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na sedežu Javnega sklada ali po telefonu na številkah: (05) 335 01 73 in 335 03 61.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem skladu in spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj