Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za razvoj poslovanja gospodarskih subjektov na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba

06. 09. 2019

 

 

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 30. 8. 2019, Stran: 1786

Predmet razpisa: Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja poslovanja gospodarskih subjektov, kar bo omogočilo ohranjanje obstoječih delovnih mest in nove zaposlitve, ohranjanje in povečanje tržnega deleža ter vstop na nove trge.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada ter ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja.

Več o pogoji najdete tukaj

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 200.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad malega gospodarstva Goriške 

Rok: Roki za prijavo so: 25. 10. 2019, 15. 1. 2020, 13. 3. 2020, 20. 5. 2020, 28. 8. 2020 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na sedežu Javnega sklada ali po telefonu na številkah: (05) 335-01-73 in 335-03-61.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem skladu in spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj