Javni razpis neposrednih dolgoročnih mikroposojil za mikro in mala podjetja na področju gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba

06. 09. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 30. 8. 2019, Stran: 1788

Predmet razpisa: Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za pospeševanje razvoja v mikro in malih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. 

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za tekoče poslovanje, investicijska vlaganja, razvoj in rast podjetij.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada ter ustrezajo kriterijem za mikro in mala podjetja.

Več o pogojih najdete tukaj

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 150.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad malega gospodarstva Goriške 

Rok: Roki za prijavo so: 25. 10. 2019, 15. 1. 2020, 13. 3. 2020, 20. 5. 2020, 28. 8. 2020 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na sedežu Javnega sklada ali po telefonu na številkah: (05) 335-01-73 in 335-03-61.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem skladu in spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj