Tina Lenardič

SPOT Svetovanje Obalno-kraška

Tina Lenardič, SPOT svetovalka

 

Tel: (05) 662 58 32, (05) 662 58 34

E-naslov: tina.lenardic@pgz-slo.si

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek od 8.00 do 14.00 ure, v četrtek ni uradnih ur

Specializirana področja: poleg osnovnega informiranja in podjetniškega svetovanja, podjetnikom pomagam pri reševanju vprašanj s področja čezmejnega poslovanja, poslovnega izobraževanja, mednarodne trgovine (uvoz-izvoz), internacionalizacije ter iskanja različnih oblik podpore pri poslovanju MSP. 

Primorska gospodarska zbornica

 

Primorska gospodarska zbornica je stičišče gospodarskega dogajanja v Obalno-kraški regiji. Njeni člani prihajajo iz 8 občin gospodarsko zelo aktivne regije.

 

Ključne dejavnosti so logistika in transport, turizem in kovinsko-predelovalna industrija. Ob aktivni podpori interesov članov zbornica zagotavlja tudi kakovostne mreženjske, izobraževalne in druge dogodke, člane pa aktivno vključuje tudi v evropske projekte, ki jih pridobi kot član mednarodnih partnerstev.

 

Zbornica spodbuja tudi inovativnost, internacionalizacijo in sodelovanje ter prenos znanj.