Vstopne točke SPOT Svetovanje

 

 SPOT Poslovne točke

 

OBVESTILO UPORABNIKOM storitev SPOT Svetovanje: Delovanje regijskih točk SPOT Svetovanje po preklicu epidemije koronavirusa 

Z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20) je Vlada RS sklenila, da niso več izpolnjeni pogoji, ki jih Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20) določa za obstoj epidemije. S sklepom dne 21. maja 2020 so prenehali tudi razlogi za izvajanje začasnih ukrepov po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki so stopili v veljavo s 1. 6. 2020.

Prenehanje izvajanja začasnih ukrepov pomeni, da se postopki na točkah SPOT Svetovanje od 1. 6. 2020 naprej, vodijo kot pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ.

V cilju preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 stranke naprošamo, da v primeru osebnega obiska na točki SPOT dosledno upoštevajo priporočila in smernice NIJZ.

***

SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru mreže regijskih točk SPOT Svetovanje potencialnim podjetnikom in podjetnikom na 12-ih lokacijah po vsej Sloveniji zgotavlja celovite brezplačne podporne storitve. Strokovno pomoč na različnih podjetniških področjih nudi 62 podjetniških svetovalcev. Tako lahko uporabnik na eni točki v regiji pridobi vse ključne podjetniške informacije.

Storitve vstopnih točk SPOT Svetovanje

Točke SPOT Svetovanje nudijo širok vsebinski obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom in podjetnikom, oziroma podjetjem v vseh fazah razvoja, v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu. Izkušeni in strokovni podjetniški svetovalci potencialne podjetnike in podjetja obravnavajo celostno.

Kaj zajemajo brezplačne storitve?

Informiranje poteka v smislu rednega in ažurnega obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva.

Izvajanje usposabljanja in delavnic, katerih namen je krepiti znanje, veščine in kompetence sodelujočih na področjih povezanih s spodbujanjem podjetniške kulture.

Osnovno svetovanje strankam na področjih, ki segajo vse od priprave poslovnih načrtov, marketinga in vodenja podjetij, pa tudi do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud, pri čemer lahko tovrstno svetovanje poteka telefonsko, preko e-pošte ali z obiskom stranke na lokaciji SPOT regije.

Animiranje in povezovanje regionalnega okolja z namenom ustvarjana tesnejšega sodelovanja med vsemi akterji v regiji, vključno s podjetniki. V to dejavnost sodi tudi organizacija dogodkov čezmejnega povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah.

Izmenjava dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti znotraj Slovenije in  čezmejno, tako za potencialne podjetnike, kot tudi za majhna in srednje-velika podjetja.

Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte, kar vključuje poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev, srečanje podpornega okolja v regiji ter predstavitev produktov regijskih podjetij na enem razstavnem mestu v regiji.

Izvajanje postopkov registracij podjetij, statusnih sprememb, izbrisov podjetij.

Preberite, kakšna je vloga svetovalcev pri vstopnih točkah SPOT Svetovanje. 

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Regijska točka SPOT Svetovanje Lokacija Kontakt Svetovalci Uradne ure
SPOT Svetovanje Posavje Center za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, Krško 07 490 22 25
info@cptkrsko.si
mateja.jurecic@cptkrsko.si
karmen.levak@cptkrsko.si
Mateja Jurečič, Karmen Levak ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure
SPOT Svetovanje Pomurje Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska ulica 5a, Murska Sobota 040 504 500
iris.lanscak@rcms.si
Iris Lanščak, Roman Wolf, Renata Stanko, Tine Novak ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure
SPOT Svetovanje Primorsko notranjske regije OOZ Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 13, Ilirska Bistrica 05 710 03 60
info@nec-cerknica.si
Tomaž Stojanović, Gordana Fatur, Silva Šivec, Alenka Volk Penko ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure
SPOT Svetovanje Zasavje OOZ Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35 b, 1410 Zagorje ob Savi 03 56 68 080
sasa.pegan@ozs.si
Doroteja Urbanija, Saša Pegan ponedeljek, torek in petek od 7. do 13. ure ter sreda od 11. do 17. ure
SPOT Svetovanje Savinjska OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4 3000 Celje 03 425 22 74
info-scsk@guest.arnes.si
Polonca Klokočovnik, Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek, Damjana Omerzu, Klavdija Šemenc, Metka Kovačič, Tanja Drofelnik, Barbara Mesarec Jakopič ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure
SPOT Svetovanje JV Slovenija RC Novo mesto, Podbreznik 15, Novo mesto 030 700 170
info@rc-nm.si
Darja Smiljić, Danijela Vukojević, mag. Marijeta Kobetič, Breda Koncilja ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure
SPOT Svetovanje Obalno-kraška Primorska gospodarska zbornica, Ferrarska cesta 2, Koper 05 66 25 834
spot.obalnokraske@gmail.com
Marija Rogan Šik, Petra Weber, Vlasta Starc, Dolores Kovšca ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure
SPOT Svetovanje Goriška OOZ Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 6, Nova Gorica 05 330 66 90
bruno.mihelj@rra-sp.si
mag. Bruno Mihelj, Tina Lisac, mag. Andreja Vister, Polona Cimprič, Karmen Budin, Tea Gruden ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure
SPOT Svetovanje Gorenjska BSC Kranj, Župančičeva ulica 22, Kranj 04 77 77 252
nastija.podobnik@bsc-kranj.si
Mojca Primožič, Nastija Podobnik, Eldina Čosatović, Hermina Biščević, Jana Šifrar, Mojca Umek ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 9. do 17. ure
SPOT Svetovanje Koroška A.L.P. Peca d.o.o., Čečovlje 12 a, Ravne na Koroškem 06 426 37 84
spot.koroska@gmail.com
Andreja Tarkuš, Primož Mirkac, Veronika Zupanc, Danijela Uran ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 11. do 17. ure
SPOT Svetovanje Podravje Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, Maribor 02 333 13 85
spot.podravje@mra.si
Jasna Mak, Vesna Herženjak, Urška Živko, Mojca Tominšek, Janja Vindiš Božičko, Jadranka Krajnc, Brigita Drevenšek, Danica Košir od ponedeljka do petka od 8.00 do 10.00 ure in od 11.00 do 13.00 ure
SPOT Svetovanje Osrednjeslovenske regije GZS, Dimičeva 13, Ljubljana 01 58 98 000
spot@gzs.si
Tanja Jamnik, Mateja Loparnik Učakar, Karolina Kalan, Mellanie Grudniik, Rok Gros, Irena Tonin, Tadeja Bučar, Igor Vrhovec, Anja Žagar, Nina Kotar ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure