Vstopne točke SPOT Svetovanje

 

 SPOT Poslovne točke

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru mreže regijskih točk SPOT Svetovanje potencialnim podjetnikom in podjetnikom na 12-ih lokacijah po vsej Sloveniji zgotavlja celovite brezplačne podporne storitve. Strokovno pomoč na različnih podjetniških področjih nudi 62 podjetniških svetovalcev. Tako lahko uporabnik na eni točki v regiji pridobi vse ključne podjetniške informacije.

Storitve vstopnih točk SPOT Svetovanje

Točke SPOT Svetovanje nudijo širok vsebinski obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom in podjetnikom, oziroma podjetjem v vseh fazah razvoja, v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu. Izkušeni in strokovni podjetniški svetovalci potencialne podjetnike in podjetja obravnavajo celostno.

V cilju preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 stranke naprošamo, da v primeru osebnega obiska na točki SPOT dosledno upoštevajo priporočila in smernice NIJZ.

Kaj zajemajo brezplačne storitve?

Informiranje poteka v smislu rednega in ažurnega obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva.

Izvajanje usposabljanja in delavnic, katerih namen je krepiti znanje, veščine in kompetence sodelujočih na področjih povezanih s spodbujanjem podjetniške kulture.

Osnovno svetovanje strankam na področjih, ki segajo vse od priprave poslovnih načrtov, marketinga in vodenja podjetij, pa tudi do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud, pri čemer lahko tovrstno svetovanje poteka telefonsko, preko e-pošte ali z obiskom stranke na lokaciji SPOT regije.

Animiranje in povezovanje regionalnega okolja z namenom ustvarjana tesnejšega sodelovanja med vsemi akterji v regiji, vključno s podjetniki. V to dejavnost sodi tudi organizacija dogodkov čezmejnega povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah.

Izmenjava dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti znotraj Slovenije in  čezmejno, tako za potencialne podjetnike, kot tudi za majhna in srednje-velika podjetja.

Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte, kar vključuje poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev, srečanje podpornega okolja v regiji ter predstavitev produktov regijskih podjetij na enem razstavnem mestu v regiji.

Izvajanje postopkov registracij podjetij, statusnih sprememb, izbrisov podjetij.

Poiščite vašo regijsko točko SPOT Svetovanje

 • SPOT Svetovanje Osrednjeslovenske regije
 • SPOT Svetovanje Podravje
 • SPOT Svetovanje Koroška
 • SPOT Svetovanje Gorenjska
 • SPOT Svetovanje Goriška
 • SPOT Svetovanje Obalno-kraška
 • SPOT Svetovanje JV Slovenija
 • SPOT Svetovanje Savinjska
 • SPOT Svetovanje Zasavje
 • SPOT Svetovanje Primorsko notranjske regije
 • SPOT Svetovanje Pomurje
 • SPOT Svetovanje Posavje

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.