Vstopne točke SPOT svetovanje

 

 SPOT Poslovne točke

 

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru mreže regijskih točk SPOT Svetovanje potencialnim podjetnikom in podjetnikom na 12-ih lokacijah po vsej Sloveniji zgotavlja celovite brezplačne podporne storitve. Strokovno pomoč na različnih podjetniških področjih nudi 62 podjetniških svetovalcev. Tako lahko uporabnik na eni točki v regiji pridobi vse ključne podjetniške informacije.

Storitve vstopnih točk SPOT Svetovanje

Točke SPOT Svetovanje nudijo širok vsebinski obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom in podjetnikom, oziroma podjetjem v vseh fazah razvoja, v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu. Izkušeni in strokovni podjetniški svetovalci potencialne podjetnike in podjetja obravnavajo celostno.

Kaj zajemajo brezplačne storitve?

Informiranje poteka v smislu rednega in ažurnega obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva.

Izvajanje usposabljanja in delavnic, katerih namen je krepiti znanje, veščine in kompetence sodelujočih na področjih povezanih s spodbujanjem podjetniške kulture.

Osnovno svetovanje strankam na področjih, ki segajo vse od priprave poslovnih načrtov, marketinga in vodenja podjetij, pa tudi do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud, pri čemer lahko tovrstno svetovanje poteka telefonsko, preko e-pošte ali z obiskom stranke na lokaciji SPOT regije.

Animiranje in povezovanje regionalnega okolja z namenom ustvarjana tesnejšega sodelovanja med vsemi akterji v regiji, vključno s podjetniki. V to dejavnost sodi tudi organizacija dogodkov čezmejnega povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah.

Izmenjava dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti znotraj Slovenije in  čezmejno, tako za potencialne podjetnike, kot tudi za majhna in srednje-velika podjetja.

Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte, kar vključuje poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev, srečanje podpornega okolja v regiji ter predstavitev produktov regijskih podjetij na enem razstavnem mestu v regiji.

Izvajanje postopkov registracij podjetij, statusnih sprememb, izbrisov podjetij.

Preberite, kakšna je vloga svetovalcev pri vstopnih točkah SPOT Svetovanje. 

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Naslov Pošta Telefon Svetovalci Uradne ure
SPOT Svetovanje Posavje - Center za podjetništvo in turizem Krško 8270 Krško 07 490 22 25 Mateja Jurečič, Karmen Levak ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure
SPOT Svetovanje Pomurje 9000 Murska Sobota 040 504 500 Aleš Skalič, Sonja Vratarič, Roman Wolf, Renata Stanko ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure
SPOT Svetovanje Primorsko notranjske regije 6250 Ilirska Bistrica 05 710 03 60 Tomaž Stojanović, Gordana Fatur, Silva Šivec, Alenka Volk Penko ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure
SPOT Svetovanje Zasavje - Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi 1410 Zagorje ob Savi 03 56 68 080 Doroteja Urbanija, Saša Pegan ponedeljek, torek in petek od 7. do 13. ure ter sreda od 11. do 17. ure
SPOT Svetovanje Savinjska - Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje 3000 Celje 03 425 22 74 Polonca Klokočovnik, Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek, Damjana Omerzu, Klavdija Šemenc, Metka Kovačič, Tanja Drofelnik, Barbara Mesarec Jakopič ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure
SPOT Svetovanje JV Slovenija 8000 Novo mesto 030 700 170 Darja Smiljić, Danijela Vukojević, Peter Ambrožič, Breda Koncilja ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure
SPOT Svetovanje Obalno-kraška 6000 Koper 05 66 25 834 Marija Rogan Šik, Petra Weber, Vlasta Starc, Dolores Kovšca ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure
SPOT Svetovanje Goriška - Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica 5000 Nova Gorica 05 330 66 90 mag. Bruno Mihelj, Tina Lisac, mag. Andreja Vister, Nežika Kavčič, Aljana Skok, Tea Gruden ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure
SPOT Svetovanje Gorenjska 4000 Kranj 04 77 77 252 Nives Justin, Sanja Šendula, Nastija Podobnik, Eldina Čosatović, Hermina Biščević, Jana Šifrar, Jerneja Klemenčič Lotrič, Mojca Umek ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 9. do 17. ure
SPOT Svetovanje Koroška - A.L.P. Peca d.o.o. 2390 Ravne na Koroškem 06 426 37 84 Andreja Tarkuš, David Valič, Veronika Zupanc, Jana Vauh Buhvald ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 11. do 17. ure
SPOT Svetovanje Podravje - Mariborska razvojna agencija p.o. 2000 Maribor 02 333 13 85 Irena Podletnik, Vesna Herženjak, Marko Nemšak, Urška Rafolt, Matjaž Fras, Jadranka Krajnc, Brigita Drevenšek, Danica Košir ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 11. do 17. ure
SPOT Svetovanje Osrednjeslovenske regije - GZS 1504 Ljubljana 01 58 98 000 Tanja Jamnik, Mateja Loparnik Učakar, Karolina Kalan, Mateja Skočir, Rok Gros, Irena Tonin, Tadeja Bučar, Mellanie Grudniik, Igor Vrhovec, Nina Kotar ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter sreda od 8. do 17. ure