Vloga vseslovenskega start up konzorcija in start up mentorjev

Start up konzorcij je konzorcij inkubatorjev, ki so zmožni zagotoviti podporo za najbolj zahtevna visoko inovativna podjetja s potencialom globalne rasti in inovativne posameznike, in sicer z mrežo zunanjih ekspertov ter lastnimi start up mentorji, ki imajo izkušnje na področju najsodobnejših konceptov razvoja novih poslovnih idej, pridobivanja investicij na mednarodnih trgih ter internacionalizacije poslovanja prek globalni start up središč.

Start up mentorji:

  • imajo ustrezna znanja in izkušnje na področju podpore inovativnim posameznikom in inovativnim zagonskim podjetjem s potencialom hitre rasti;
  • nudijo podporo in sodelovanje v procesu pridobivanja investicije tveganega kapitala;
  • nudijo podporo podjetnikom pri vstopu na tuje trge.