Start up mentorji

Start up mentorji 

Maja Cergol Lipnik, start up mentorica

 

Tel: (05) 7313 500

E-naslov: maja@inkubator.si

Uradne ure: ponedeljek, sreda in četrtek od
8.00 do 16.00 ure po predhodno dogovorjenem terminu

Specializirana področja: kot svetovalka, razvijalka podjetniških programov, mentorica in predavateljica razumem potrebe start-up podjetnikov in prepoznam podjetniški potencial. S svojimi izkušnjami in povezavami znam poiskati optimalne rešitve podjetniških problemov in jih posredovati na razumljiv in učinkovit način. Poleg poslovnega modeliranja, se lahko podjetniki name obrnejo glede uvajanja socialnih inovacij in družbene odgovornosti v poslovanje podjetja, iskanja virov financiranja, internacionalizacije ter optimizacije in digitalizacije procesov.

Inkubator Sežana

Inkubator Sežana od leta 1991 s svojimi storitvami podpira podjetništvo in razvoj v lokalnem in regionalnem okolju ter gradi inovativen podjetniški ekosistem.

 

Zaradi dolgoletne tradicije, dobro zasnovanih in trdnih temeljev na področju podpore podjetjem, poznavanja okolja start-up podjetij, sodobno urejenih poslovnih in proizvodnih prostorov, odličnih logističnih povezav, bližine Italije kakor tudi Hrvaške, je Inkubator Sežana priljubljeno stičišče tako slovenskih kot tujih podjetnikov, ki imajo v Sloveniji ustanovljeno podjetje in ustvarjajo nova delovna mesta v regiji.

 

Dorijan Maršič, start up mentor

 

Tel: (05) 7313 601

E-naslov: dorijan.marsic@inkubator.si

Uradne ure: nimam uradnih ur

Specializirana področja:

 • management organizacij
 • socialno in inkluzivno podjetništvo
 • upravljanje in merjenje učinkov
 • človeški viri in krepitev kompetenc
 • poslovno modeliranje
Inkubator Sežana

Inkubator Sežana od leta 1991 s svojimi storitvami podpira podjetništvo in razvoj v lokalnem in regionalnem okolju ter gradi inovativen podjetniški ekosistem.

 

Zaradi dolgoletne tradicije, dobro zasnovanih in trdnih temeljev na področju podpore podjetjem, poznavanja okolja start-up podjetij, sodobno urejenih poslovnih in proizvodnih prostorov, odličnih logističnih povezav, bližine Italije kakor tudi Hrvaške, je Inkubator Sežana priljubljeno stičišče tako slovenskih kot tujih podjetnikov, ki imajo v Sloveniji ustanovljeno podjetje in ustvarjajo nova delovna mesta v regiji.

 

Nataša Rus, start up mentorica

 

Tel: (02) 229 4 270

E-naslov: natasa.rus@tovarnapodjemov.org

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure

Specializirana področja: Nataša uspešno organizira delo in procese v univerzitetnem podjetniškem inkubatorju z več kot 150 dogodki na leto in več kot 1.000 opravljenimi mentorskimi urami, ki jih zagotavlja inkubator startup in scaleup podjetjem. Ima organizacijske supermoči, ki ji omogočajo brezhibno izvedbo velikih in malih projektov brez zamujanja rokov. Po duši marketingarica z globokim razumevanjem digitalnih kanalov ter sposobnostjo oblikovanja in izvedbe učinkovitih marketinških kampanj, ki dosegajo zastavljene cilje. Poleg osnovnega svetovanja/mentoriranja, se lahko podjetniki obrnete nanjo, če potrebujete rešitve iz naslednjih področij:

 • poslovni modeli,
 • digitalni marketing,
 • e-mail marketing in copywriting,
 • viri financiranja za startup podjetja,
 • urejanje kadrovskih evidenc in pravilnikov .
Tovarna podjemov

Tovarna podjemov je univerzitetni podjetniški inkubator usmerjen v izgradnjo novih startup podjetij ter startup in inovacijskih ekosistemov.

 

Ambicioznim podjetnikom in podjetjem pomagajo pri iskanju novih rešitev ter izgradnji odpornih podjetij.

 

Pomagajo vam strukturirano in učinkovito raziskati nove tržne priložnosti ter potrditi potencial vaše podjetniške ideje.

 

Njihove storitve so za inovativne potencialne podjetnike, nova in obstoječa inovativna startup podjetja ter hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti (scaleup podjetja) brezplačna.

 

So organizator konference PODIM, enega najboljših in najbolj vplivnih startup ter tehnoloških dogodkov v regiji Alpe-Adria in Zahodnega Balkana, s čimer startup in scaleup podjetjem zagotavljajo tudi dostop do največjih investicijskih skladov in investitorjev iz celega sveta.

 

Urban Lapajne, start up mentor

 

Tel: (02) 229 4 270

E-naslov: urban.lapajne@tovarnapodjemov.org

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure

Specializirana področja: Urban s petnajstletnimi svetovalnimi izkušnjami, široko mrežo globalnih povezav v startup ekosistemu in dobrim poznavanjem sodobnih pristopov, metodologij in orodij podjetnikom učinkovito pomaga pri iskanju in validiranju poslovnega modela in reševanju poslovnih izzivov. Podjetnike prepriča z “out of the box” idejami in praktičnimi rešitvami, ki zelo hitro pokažejo rezultate. Kot programski vodja mednarodne konference PODIM ima široko mrežo povezav, ki jo z veseljem deli s podjetniki. Nanj se lahko obrnete za pomoč pri validaciji poslovne ideje, postavitvi poslovnega modela, pomoč pri iskanju virov financiranja in pomoč pri povezovanju s potencialnimi investitorji.

Tovarna podjemov

Tovarna podjemov je univerzitetni podjetniški inkubator usmerjen v izgradnjo novih startup podjetij ter startup in inovacijskih ekosistemov.

 

Ambicioznim podjetnikom in podjetjem pomagajo pri iskanju novih rešitev ter izgradnji odpornih podjetij.

 

Pomagajo vam strukturirano in učinkovito raziskati nove tržne priložnosti ter potrditi potencial vaše podjetniške ideje.

 

Njihove storitve so za inovativne potencialne podjetnike, nova in obstoječa inovativna startup podjetja ter hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti (scaleup podjetja) brezplačna.

 

So organizator konference PODIM, enega najboljših in najbolj vplivnih startup ter tehnoloških dogodkov v regiji Alpe-Adria in Zahodnega Balkana, s čimer startup in scaleup podjetjem zagotavljajo tudi dostop do največjih investicijskih skladov in investitorjev iz celega sveta.

 

Dušan Pogačar, start up mentor

 

Tel: (02) 22 9 4 270

E-naslov: dusan.pogacar@tovarnapodjemov.org

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure

Specializirana področja: Dušan je od leta 2009 vključen v slovenski startup ekosistem, sprva kot produktni oblikovalec v podjetju Ortotip in nato kot soustanovitelj podjetja Tribar, ki se specializira za razvoj produktov, predvsem inovativne vsebniške embalaže, hkrati se ukvarja z grafičnim oblikovanjem za različna domača in tuja podjetja. Je soavtor treh patentov in enega zaščitenega modelaLeta 2020 se je pridružil ekipi Tovarne podjemov, kjer podjetnikom poleg osnovnega podjetniškega mentoriranja pomaga pri UX/UI designu njihovih produktov in iskanju ID matrike njihove blagovne znamke.

Tovarna podjemov

Tovarna podjemov je univerzitetni podjetniški inkubator usmerjen v izgradnjo novih startup podjetij ter startup in inovacijskih ekosistemov.

 

Ambicioznim podjetnikom in podjetjem pomagajo pri iskanju novih rešitev ter izgradnji odpornih podjetij.

 

Pomagajo vam strukturirano in učinkovito raziskati nove tržne priložnosti ter potrditi potencial vaše podjetniške ideje.

 

Njihove storitve so za inovativne potencialne podjetnike, nova in obstoječa inovativna startup podjetja ter hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti (scaleup podjetja) brezplačna.

 

So organizator konference PODIM, enega najboljših in najbolj vplivnih startup ter tehnoloških dogodkov v regiji Alpe-Adria in Zahodnega Balkana, s čimer startup in scaleup podjetjem zagotavljajo tudi dostop do največjih investicijskih skladov in investitorjev iz celega sveta.

 

Jernej Ženko, start up mentor

 

Tel: 

E-naslov: jernej.zenko@katapult.si

Uradne ure: -

Specializirana področja: poleg osnovnega mentoriranja, se podjetniki lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve na področju poslovnih modelov ter vitkega podjetništva, prodaje in marketinga, ujemanja produkta s potrebami, pa tudi kak tehnični navet na področju razvoja. Podjetnikom lahko pomagam pri reševanju specifičnih problemov iz področij industrializacije in izbire tehnologije.

Katapult

V Katapultu podpiramo Akrobate - to so tisti, ki spreminjajo svet.

 

Poleg mentoriranj in izobraževanj o razvoju izdelka in podjetništva nudimo tudi souporabo profesionalnih strojev in naprav za izdelavo prototipov, testiranje in za serijsko proizvodnjo, kar nam omogoča podpora visokotehnološkega podjetja Dewesoft.

 

Osredotočili smo se na startupe s fizičnim izdelkom, opravljamo pa tudi skupne službe, kar zaradi skupnih večjih količin startupom omogoča konkurenčnost pred večjimi akterji v njihovi branži.

 

Širše od tega pa širimo pozitivno miselnost, spodbujamo podjetnost in podjetništvo prikazujemo v pozitivni luči.

 

Rok Colarič, podjetniški mentor

 

Tel: (01) 620 34 80

E-naslov: rok.colaric@lui.uni-lj.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 15.00 ure

Specializirana področja: lastne izkušnje z lansiranjem inovativnega izdelka na globalni trg so mi omogočile razumevanje sveta fizičnih produktov. Sodelovanje in mentoriranje številnih startupov pa mi je dalo širino in sposobnost razumevanja specifik različnih panog.

 
Startupi, s katerimi sodelujem, tako pridobijo znanja s področja raziskave trga, poslovne strategije, intelektualne lastnine ter razvoja in lansiranja produkta.

Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI)

Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) je eden prvih startup inkubatorjev v Sloveniji in se lahko pohvali z več prepoznavnimi alumniji, kot so: Zemanta, Visionect, OriginTrail, Doctrina, OptiPrint, Mesi in Elaphe.

 

V zadnjih letih se je zahvaljujoč tesnemu sodelovanju s pisarno za prenos znanja in tehnologij ter pomočjo LUI-ja rodilo več pomembnih projektov na področju deep-tech start-upov, kot so: MyCol, ReCatalyst, Spektral, mPOR in DivjaLabs.

 

LUI je postal tudi član zveze vodilnih evropskih podpornikov prebojnih tehnoloških podjetij DeepTech Alliance in bo z vstopom v to mrežo lahko še bolj učinkovito podprl visokotehnološka zagonska podjetja.

 

Poleg splošne podpore nosilcem idej in podjetnikom v fazi razvoja, LUI posameznikom in startupom nudi tudi vertikalno podporo na področju zdravja, urbane mobilnosti, akademskega podjetništva in surovin (s poudarkom na kovinah in mineralih).

 

LUI je skupnost uspešnih startupov in v svoje vrste z veseljem sprejme nove inovativne posameznike in ekipe s potencialnom hitre rasti.

 

Jakob Gajšek, start up mentor

 

Tel: (01) 620 34 80

E-naslov: jakob.gajsek@lui.uni-lj.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 15.00 ure po predhodnem dogovoru

Specializirana področja: kot direktor LUI in pred tem soustanovitelj ABC Acceleratorja sem aktivno pomagal številnim prepoznavnim slovenskim startupom. Poleg osnovnega svetovanja/mentoriranja, se podjetniki lahko obrnejo name za pomoč pri iskanju investicij in komercializaciji visokotehnoloških inovacij. Sem pravi naslov, če želite začeti svojo zgodbo, pa ne veste kako.

Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI)

Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) je eden prvih startup inkubatorjev v Sloveniji in se lahko pohvali z več prepoznavnimi alumniji, kot so: Zemanta, Visionect, OriginTrail, Doctrina, OptiPrint, Mesi in Elaphe.

 

V zadnjih letih se je zahvaljujoč tesnemu sodelovanju s pisarno za prenos znanja in tehnologij ter pomočjo LUI-ja rodilo več pomembnih projektov na področju deep-tech start-upov, kot so: MyCol, ReCatalyst, Spektral, mPOR in DivjaLabs.

 

LUI je postal tudi član zveze vodilnih evropskih podpornikov prebojnih tehnoloških podjetij DeepTech Alliance in bo z vstopom v to mrežo lahko še bolj učinkovito podprl visokotehnološka zagonska podjetja.

 

Poleg splošne podpore nosilcem idej in podjetnikom v fazi razvoja, LUI posameznikom in startupom nudi tudi vertikalno podporo na področju zdravja, urbane mobilnosti, akademskega podjetništva in surovin (s poudarkom na kovinah in mineralih).

 

LUI je skupnost uspešnih startupov in v svoje vrste z veseljem sprejme nove inovativne posameznike in ekipe s potencialnom hitre rasti.

 

Špela Rozman Dolenc, start up mentorica

 

Tel: 01 620 34 80

E-naslov: spela.rozman-dolenc@lui.uni-lj.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 15.00 ure po predhodnem dogovoru

Specializirana področja: s skoraj 15 leti izkušenj z operativnim vodenjem malih podjetij sem dobila  dober celosten pregled nad vsemi področji v mladem podjetju. Pridobljene izkušnje in znanja z entuziazmom prenašam na (potencialne) podjetnike, ki se podajajo na samostojno podjetniško pot, poleg tega pa  jim pomagam pri določanju problema, oblikovanju ustreznih rešitev, iskanju in validaciji pravega segmenta uporabnikov ter iskanju prave ponudbe vrednosti za izbran segment. Skupinam z visokotehnološkimi rešitvami pomagam identificirati možne aplikacije  in priložnosti za komercializacijo izuma.

Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI)

Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) je eden prvih startup inkubatorjev v Sloveniji in se lahko pohvali z več prepoznavnimi alumniji, kot so: Zemanta, Visionect, OriginTrail, Doctrina, OptiPrint, Mesi in Elaphe.

 

V zadnjih letih se je zahvaljujoč tesnemu sodelovanju s pisarno za prenos znanja in tehnologij ter pomočjo LUI-ja rodilo več pomembnih projektov na področju deep-tech start-upov, kot so: MyCol, ReCatalyst, Spektral, mPOR in DivjaLabs.

 

LUI je postal tudi član zveze vodilnih evropskih podpornikov prebojnih tehnoloških podjetij DeepTech Alliance in bo z vstopom v to mrežo lahko še bolj učinkovito podprl visokotehnološka zagonska podjetja.

 

Poleg splošne podpore nosilcem idej in podjetnikom v fazi razvoja, LUI posameznikom in startupom nudi tudi vertikalno podporo na področju zdravja, urbane mobilnosti, akademskega podjetništva in surovin (s poudarkom na kovinah in mineralih).

 

LUI je skupnost uspešnih startupov in v svoje vrste z veseljem sprejme nove inovativne posameznike in ekipe s potencialnom hitre rasti.

 

Mitja Mikuž, start up mentor

 

 

Tel: 041 241 663

E-naslov: mitja.mikuz@primorski-tp.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure po predhodnem dogovoru

Specializirana področja:

 • razumevanje ciljnih strank,
 • razvoj produkta po meri kupca,
 • testiranje produkta na trgu in iskanje poslovne priložnosti,
 • poslovno odločanje v začetnih fazah rasti podjetja.
Primorski tehnološki park

V Primorskem tehnološkem parku ustvarjamo skupnost, kjer podjetniki dobijo takojšnjo in učinkovito podporo od izkušenih kolegov in strokovnjakov.

 

Skozi mentorstva, startup programe in delavnice razvijamo vrhunsko znanje, ki podjetnikom omogočajo, da njihov posel kar najhitreje zaživi in raste.

 

Smo glasnik sodobnega podjetniškega znanja, motivator, povezovalec in ponudnik kreativnega podjetniškega prostora.

 

Tanja Ževart Boček, start up mentorica

 

Tel: (03) 7777 103

E-naslov: tanja.zevart-bocek@sasainkubator.si

Uradne ure: -

Specializirana področja: Tanja ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja finančnega upravljanja podjetij in projektov. Sodelovala je pri pripravi in izvajanju več mednarodnih projektov z odgovornimi funkcijami. S svojo  skrbnostjo, logičnim in objektivnim pristopom pod drobnogled vzame teme finančnega in pravnega področja, ti pomaga pri prijavah na razpise ter pri ustanavljanju podjetja.

SAŠA inkubator d.o.o.

SAŠA inkubator je regijski inkubator, pravi naslov za začetek tvoje podjetniške poti. Smo ekipa radovednih, strokovnih, zabavnih in komunikativnih mentorjev, podjetniških svetovalcev, bankina na tvoji podjetniški poti.

 

Smo del podporne mreže SPOT SIO in kot regijski inkubator ustvarjamo podporno okolje za vse podjetniške ideje, ki se utrnejo.

 

Opremimo te z znanjem, z veseljem svetujemo in te moralno podpremo, ko se pojavijo dvomi. Naši mentorski programi, delavnice, dogodki in svetovanja so brezplačni, zato se nam pridruži in postani del naše startup skupnosti.

 

Ana Anžej, start up mentorica

 

Tel: (03) 7777 103

E-naslov: ana.anzej@sasainkubator.si

Uradne ure: -

Specializirana področja: Ana poleg vodenja, organizacije in izvedbe vseh dejavnosti inkubatorja, aktivno mentorira in svetuje startupom na področju marketinga, copywritinga, brandinga, na področju poslovnih modelov ter vitkega podjetništva, veliko znanja in izkušenj ima tudi na področju izvajanja EU projektov.

SAŠA inkubator d.o.o.

SAŠA inkubator je regijski inkubator, pravi naslov za začetek tvoje podjetniške poti. Smo ekipa radovednih, strokovnih, zabavnih in komunikativnih mentorjev, podjetniških svetovalcev, bankina na tvoji podjetniški poti.

 

Smo del podporne mreže SPOT SIO in kot regijski inkubator ustvarjamo podporno okolje za vse podjetniške ideje, ki se utrnejo.

 

Opremimo te z znanjem, z veseljem svetujemo in te moralno podpremo, ko se pojavijo dvomi. Naši mentorski programi, delavnice, dogodki in svetovanja so brezplačni, zato se nam pridruži in postani del naše startup skupnosti.