Izobraževanje za ocenjevalce in organizacije po modelu odličnosti EFQM

TRENUTNA EVIDENCA PARTNERJEV OZ. ZUNANJIH IZVAJALCEV ZA USPOSABLJANJA

SPIRIT Slovenija pri izvedbi licenčnih tečajev EFQM sodeluje z dvema partnerjema, ki izvajata usposabljanja:

Usposabljanja za ocenjevalce izvaja tudi EFQM v Bruslju.

Predstavljamo vam izobraževanja, usposabljanja in licenčne tečaje za ocenjevalce in organizacije po modelu odličnosti EFQM. Vabljeni k udeležbi.

ENODNEVNO USPOSABLJANJE ZA OCENJEVALCE

Enodnevno usposabljanje za ocenjevalce PRSPO ali »kalibracije« so obvezne za vse, ki želite sodelovati v ocenjevalni komisiji PRSPO. Udeležba je brezplačna.

Pogoji za udeležbo so objavljeni v okviru povabila za sodelovanje na usposabljanju.

Evropskim/globalnim ocenjevalcem, ki želite ocenjevati v postopku PRSPO, se usposabljanja ni potrebno udeležiti, če izpolnjujete vse trenutno veljavne pogoje EFQM za ocenjevanje v okviru EFQM nagrade za odličnost »EFQM Global Excellence Award«.

EFQM LICENČNI TEČAJI ZA OCENJEVALCE

EFQM licenčne tečaje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM 2013 na podlagi distribucijske pogodbe izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki pri tem sodeluje z ustrezno usposobljenimi trenerji oziroma institucijami.

V nadaljevanju predstavljamo tri ključna EFQM usposabljanja na razvojni poti ocenjevalca EFQM:

 1. osnovno usposabljanje ocenjevalcev,
 2. usposabljanje ocenjevalcev po modelu odličnosti EFQM,
 3. usposabljanje kvalificiranih ocenjevalcev.

Osnovno usposabljanje ocenjevalcev (BAT - Basic awareness training)

je enodnevno usposabljanje za osnovno razumevanje in poznavanje:

 • načel modela odličnosti EFQM,
 • modela EFQM in meril,
 • logike RADAR.

Namenjen je vsem, ki želijo razumeti osnove modela odličnosti EFQM in njegove tri komponente. Zaželen je kot predznanje za udeležbo na EAT usposabljanju.

Usposabljanje ocenjevalcev po modelu odličnosti EFQM (EAT - EFQM assessor training)

je dvodnevno usposabljanje, ki omogoča razvoj ključnih veščin ocenjevalca z uporabo modela odličnosti EFQM.

Rezultati udeležbe

Udeleženci na usposabljanju razvijejo bistvena znanja in veščine za ocenjevanje po modelu odličnosti EFQM in so sposobni:

 • razumeti pristope notranjega in zunanjega ocenjevanja,
 • uporabljati načela in posebnosti modela odličnosti EFQM ter ocenjevalne matrike RADAR,
 • sodelovati z drugimi v okviru ocenjevalnega tima,
 • vpeljati koncepte modela odličnosti EFQM in logike RADAR v analize uspešnosti in aktivno sodelovali z drugimi pri ocenjevanjih,
 • samostojno izvajati samoocenjevanje v organizacijah,
 • pridobijo kvalifikacije za notranjega ocenjevalca.

* Usposabljanje ocenjevalcev po modelu odličnosti EFQM (EAT), ki se je izvajalo do konca leta 2017 v Sloveniji je bilo tri-dnevno usposabljanje, s katerim je udeleženec pridobil znanja in razumevanja za izvajanje zunanjih ocenjevanj, kar je ključna razlika z novimi usposabljanji EAT, ki omogočajo zgolj notranje ocenjevanje s to kvalifikacijo. S tem je bil tudi kvalificiran za vključevanje v ocenjevalne skupine pri izvajanju nacionalnega postopka za poslovno odličnosti – PRSPO nagrada. Na začetku te poti je ocenjevalec-novinec, kasneje pa polnopravni član ocenjevalne skupine.

Usposabljanje kvalificiranih ocenjevalcev (QAT - Qualified assessor training)

je tridnevno usposabljanje, usmerjeno v praktično uporabo kompetenc ocenjevalca in s ciljem nadaljnjega razvoja razumevanja organizacijskega konteksta in strateških prioritet.

Rezultati udeležbe

Udeleženci usposabljanja:

 • razvijejo veščine in znanja potrebna za učinkovito ocenjevanje organizacij, kot člen/del/član visoko usposobljene skupine ocenjevalcev,
 • so pripravljeni na izvajanje ocenjevanj »Zavezani k odličnosti« (C2E) in »Prepoznani za odličnost« (R4E),
 • znajo pripraviti povratne informacije z dodano vrednostjo za organizacije (strateški in delovni nivo) in
 • pomembno prispevajo v skupini zunanjih ocenjevalcev.

Pogoji za udeležbo

Predpogoj za udeležbo tega usposabljanja je uspešno opravljeno EAT usposabljanje in praktične izkušnje npr. izvedba samoocene, notranje ocenjevanje, pregled tuje organizacije. Trener opravi tudi kratek intervju s prijaviteljem na usposabljanje.

SPIRIT Slovenija, javna agencija pri izvedbi licenčnih tečajev EFQM sodeluje z dvema partnerjema, ki ta usposabljanja na podlagi pogodbe tudi izvajata, in sicer s:

Več informacij o  aktualnih licenčnih tečajih po modelu odličnosti EFQM, ki jih izvaja EFQM najdete na njihovih spletnih straneh.

Tečaje za ocenjevalce izvaja tudi EFQM v Bruslju, več aktualnih informacij glede cen, terminov, pogojev, namena ipd. vam je na voljo na njihovi spletni strani

SAMOOCENJEVANJE ZA ORGANIZACIJE

Samoocenjevanje pomeni, da kritično pregledate svojo organizacijo in jo ocenite glede na idealno organizacijo ali model, v našem primeru model odličnosti EFQM. Rezultati vam pokažejo, katere so prednosti vaše organizacije in katera so področja, ki so potrebna izboljšav. Poleg tega predstavljajo dobro podlago za izdelavo strategije in/ali načrtov nadaljnjih izboljšav v organizaciji.

Glavni namen samoocenjevanja je spodbujati inovativnost, ustvarjalnost in stalne izboljšave za izboljšanje poslovanja organizacije.

Samoocenjevanje poda »trenutno« sliko stanja organizacije, izraženo v prednostih, področjih potrebnih izboljšav in v oceni. Nič pa se po končanem postopku samoocenjevanja ne bo spremenilo, če ne bomo sami ustrezno ukrepali, oziroma če ne bomo začeli odpravljati pomanjkljivosti.

Izkušnje organizacij, ki so opravile samoocenjevanje kažejo, da je pomemben dejavnik uspeha aktivna vključenost in podpora vodstva organizacije, ne samo v procesu samoocenjevanja, ampak tudi pri vpeljavi izboljšav/sprememb v poslovanje.

Samoocenjevanje bo pri večini organizacij pokazalo nekaj deset področij, potrebnih izboljšav, od strateških odločitev do »takojšnjih ukrepov«. Večina organizacij nima ne finančnih in ne človeških virov, da bi obravnavala vse te priložnosti sočasno, in bi bilo tudi popolnoma nerealno, da bi se vseh teh priložnosti za izboljšave lotili hkrati. Zato je glavni korak v procesu izboljševanja, da določimo nekaj ključnih področij za izvedbo izboljšav.

Izkušnje kažejo, da imajo želene izboljšave največjo možnost udejanjenja, če jih skupaj s prioritetami vključimo v poslovno načrtovanje in ne da je to vzporeden proces. Poslovne načrte redno pregledujemo in ukrepamo ob odstopanjih, kar vključuje tudi izvajanje izboljšav.

Za večino organizacij pomeni precejšnjo prednost povezava rezultatov samoocenjevanja s poslovnim načrtovanjem ter vključevanjem meril modela odličnosti EFQM 2013 v pripravo poslovnega načrta. Možnost za sprejem novosti bo občutno večja, če bodo pripravljavci poslovnega načrta razumeli model in poznali njegovo uporabno vrednost.

Tudi EFQM poudarja pomembnost samoocenjevanja kot začetka poti odličnosti za organizacijo, saj je to dobra podlaga za nadgradnjo celotnega modela poslovanja organizacije. Organizacija lahko prilagodi svojim potrebam in zmožnostim, kako se bo organizirala in kako »globoko« bo pristopila k samoocenjevanju.

Na vaši poti samoocenjevanja pa so vam na voljo vsi ocenjevalci za državno nagrado za poslovno odličnosti, ki vam lahko na podlagi svojih znanj in izkušenj, strokovno svetujejo in vas vodijo na tej poti.

Stopite v stik z nami!

Vabimo vas, da ob vaši odločitvi k odličnosti stopite v stik z nami in z veseljem Vam bomo pomagali. 

Za več informacij nas pokličete na tel. št. 059 089 511 ali nam pošljete vaše povpraševanje na e-naslov: podlicnost@spiritslovenia.si