Programi podjetniškega usposabljanja

PROGAM PODJETNIŠKEGA USPOSABLJANJA ZA BREZPOSELNE ŽENSKE S TERCIARNO IZOBRAZBO

Javna agencija SPIRIT Slovenija organizira in podjetniška usposabljanja za brezposelne ženske s terciarno izobrazbo, ki se pogumno odločajo, da stopijo na samostojno podjetniško pot.

Leta 2016 je bil program prvič pilotno izveden. Gre za komplementaren ukrep, ki ga SPIRIT Slovenija že dve leti uspešno izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti , Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Zavodom RS za zaposlovanje, se je izkazal za zelo dobrodošlo spodbudo.

Program usposabljanja obsega 100 ur in je razdeljen na 8 modulov s praktičnimi in uporabnimi podjetniškimi vsebinami. Izvaja se po vsej Sloveniji in sicer na petih lokacijah - Ljubljana, Maribor, Celje, Nova Gorica in Novo mesto in v dveh terminih (april-junij in september-oktober).

V letih 2016 in 2017 se je usposabljanja udeležilo skupaj 925 udeleženk in prav toliko jih je po končanem dvomesečnem (100 urnem) usposabljanju prejelo tudi certifikat, s katerim so si pridobile pravico do subvencije za samozaposlitev v višini 5000 EUR. Od teh jih je v letu 2016 ustanovilo svoje podjetje 82% oz. 350 udeleženk, v letu 2017 pa kar 88% oz. 440 udeleženk, kar pomeni, da smo uspeli spodbuditi 790 brezposelnih žensk s terciarno izobrazbo, da ustanovijo svoja podjetja in se samozaposlijo.

Agencija s programom podjetniškega usposabljanja, ki ga je pripravila mag. Mojca Skalar Komljanc in ga izvajajo izkušeni mentorji iz prakse pod vodstvom ge. Marte Turk, uspešno dopolnjuje spodbude za samozaposlitev Zavoda RS za zaposlovanje. Subvencija, ki jo zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter dodatno podjetniško usposabljanje, ki ga financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta se izkazala kot zelo dobrodošla spodbuda.

Slika: Udeleženke jesenskega dela usposabljanj 2017 na Mednarodnem obrtnem sejmu

Vsem udeleženkam programa podjetniškega usposabljanja je SPIRIT Slovenija ponudil vpis v katalog PODJETNICE ZAČETNICE, ki je objavljen na našem podjetniškem portalu. V njem lahko najdete podrobne opise in kontakte začetnic, ki so se za vpis odločile. Na ta način želimo podjetnicam na začetku samostojne poti povečati prepoznavnost na slovenskem trgu in hkrati spodbuditi njihove potencialne kupce k  prvim nakupom in podpori.

Zaradi izjemno pozitivnih odzivov udeleženk usposabljanja v zadnjih dveh letih, si na agenciji prizadevamo, da bi se ukrep oz. program podjetniškega usposabljanja skupaj s subvencijo nadaljeval tudi v naslednjih letih, saj je na strani Zavoda RS za zaposlovanje še vedno zaznana potreba po vključevanju brezposelnih ženske s terciarno izobrazbo v ta program.

PROGRAM USPOSABLJANJA (100 ur):

  • Modul: POT V SAMOSTOJNOST
  • Modul: KAKO PREVERITI POSLOVNO IDEJO
  • Modul: RAZVOJ PODJETNIŠKE IDEJE
  • Modul: TRG, KUPCI, DELEŽNIKI
  • Modul: PRAVNI VIDIK IN FINANČNI VIDIK
  • Modul: UMETNOST TRŽENJA IN PRODAJE; INTERNETNA PRODAJA, KOMUNIKACIJSKE POTI
  • Modul: POSLOVNO OKOLJE, V KATEREM DELUJEM LOKALNO, REGIONALNO IN NACIONALNO
  • Modul: ZAKLJUČNO SREČANJE S PREDSTAVITVIJO POSLOVNIH MODELOV IN KAKO NAPREJ

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov