S_LIFE

S_LIFE: EUROPEAN SYNERGIES AND COOPERATIONFOR SUSTAINABLE VEHICLE ALONG THE LIFE CYCLE

Namen projekta S_LIFE je prispevati k prehodu na trajnostni transportni sistem in predlagati celostni pristop k celotni verigi vrednosti in življenjskemu ciklu prevoznih sredstev, od zasnove avtomobilov do ponovne uporabe odpadnih materialov.

Cilj projekta je razviti sodelovanje med evropskimi grozdi, ki bo prineslo nove rešitve na znanstvenem in ekonomskem področju (nove tehnologije, multidisciplinarne raziskave, nove poslovne modele).

Projekt sestavljajo naslednji vsebinski delovni paketi:

 1. Mapping in SWOT analiza – pregled obstoječih raziskav in študij (knowledge base) s področja življenjskega cikla avtomobila ter verige vrednosti, intervjuji s podjetji, raziskovalci in oblikovalci politik s tega področja, pregled virov financiranja za raziskovalno-razvojne projekte
 2. Skupni akcijski načrt za sodelovanje med grozdi in vsemi deležniki (skupne raziskovalne in razvojne teme, skupni projekti, pregled in implementacija dobrih praks)
 3. Izvedbeni in poslovni načrt za skupne projekte
 4. Mentorstvo - Sloveniji kot t.i. učeči regiji bodo namenjeni študijski obiski, izmenjave in izobraževanja z namenom prenašanja dobrih praks iz bolj razvitih držav. Aktivnosti bodo namenjene tako oblikovalcem politik kot tudi strokovnjakom v podjetjih, raziskovalcem in študentom. Teme obiskov/seminarjev bodo določene glede na interes in potrebe deležnikov.

Projekt združuje 8 partnerjev:

 • Pole Vehicule du Futur (Francija, vodilni partner)
 • Bayern Innovativ (Nemčija)
 • RKW Baden-Würtenberg (Nemčija)
 • CEIPIEMONTE (Italija)
 • ARN Holding (Nizozemska)
 • Interface Europe (Belgija)
 • GIZ-ACS (Slovenija)
 • SPIRIT (Slovenija)

Trajanje projekta: januar 2012 – december 2014. Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru 7. Okvirnega programa.

Kontakt: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Dominika Sambolič, e-naslov: epnjojlb/tbncpmjdAtqjsjutmpwfojb/tj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov