Flame

FLAME (Future Laboratory for the Diffusion and Application of Innovation in Materials Science and Engineering)

TIA v letu 2010 vstopa v nov projekt v okviru programa Central Europe. V skupini 11 partnerjev smo zasnovali projekt, ki stremi k prenosu znanja na trg na področju novih materialov. Poleg Slovenije, so sodelujoče države še Avstrija, Češka republika, Nemčija, Italija, Madžarska, Slovaška in Poljska.

Glavni operativni cilji projekta so:

  • Pregled znanja in organizacij s področja materialov v sodelujočih državah
  • Aktivnosti v podporo MSP pri komercializaciji znanja/inovacij s področja materialov
  • Usposabljanje oseb, ki bodo v vsaki državi aktivni pri spodbujanju komercializacije znanja in  rezultatov
  • V Sloveniji bo zaživel ‘future laboratory’ za prenos znanja in tehnologij na področju materialov

Podrobnejši opis projekta

Spletna stran projekta

Kontakt: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Mitja Škrbec, e-naslov: njukb/tlscfdAtqjsjutmpwfojb/tj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov