FINNO

FINNO - Mechanism for fostering innovation in South East EuropeLogotip projekta

Cilj projekta Finno je prispevati k poenotenju merjenja učinkovitosti inovacijskih politik v državah jugovzhodne Evrope (JVE) in k dvigu inovativnosti v podjetjih.

Partnerji: Spirit Slovenija je vodilni partner projekta, v katerem sodeluje 15 partnerjev iz 12 držav JVE,večinoma inovacijske agencije in ministrstva.

Izhodišča za nastanek projekta: Države partnerice konzorcija FINNO razvijajo in izvajajo različno učinkovite inovacijske politike. Pri vseh je bilo zaznano  pomanjkanje sodelovanja in spodbujanja na področju inovativnosti, ter skupnega razumevanja dosežkov (indikatorjev) na področju inovativnosti, politik in podpornih mehanizmov v regiji. Cilj projekta FINNO je zato prispevati k večji produktivnosti in poenotenju merjenja učinkovitosti inovacijskih politik v državah Jugovzhodne Evrope (JVE) in posledično prispevati k dvigu ravni inovativnosti v podjetjih.

Pričakovani rezultati projekta FINNO:

  • oblikovanje skupne metodologije za merjenje stopnje inovativnosti  ˝Technology Innovation Assessment Scoreboard˝ (TIAS),
  • oblikovanje spletne aplikacije za merjenje inovativnosti v podjetjih oz. t.i. ˝Self Assessment Tool˝ (SAT),
  • analize indikatorjev inovativnosti v 500 podjetjih v regiji, v posameznih državah JVE in v regiji kot celoti,
  • ustanovitev mednarodnega združenje FINNO COMMITTEE z namenom stalnega sodelovanja inovacijskih agencij in ministrstev v regiji in stalnega spremljanja in izboljševanja ukrepov za spodbujanje inovativnosti.

FINNO_Predstavitev_projekta_in_projektnih_rezultatov_2014.pptx

Predviden zaključek projekta: avgust 2014

Več informacij o projektu FINNO

 
Zaključna konferenca projekta FINNO

Predstavitev rezultatov analize stopnje tehnološke inovativnosti za Slovenijo (TIAS)

Priporočila za izboljšanje stanja na področju inovativnosti - FINNO

 

Kontakt: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Mag. Dominika Sambolič, e-naslov: epnjojlb/tbncpmjdAtqjsjutmpwfojb/tj.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov