DIFASS

DIFASS - Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments

Od 1. januarja 2012 v vlogi partnerja pri projektu DIFASS. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa INTERREG IVC za med regionalno sodelovanje z namenom izboljšave uspešnosti politik za regionalni razvoj.

Na projektu sodeluje 26 partnerjev iz različnih regij EU, vodilni partner je madžarski Pannon Business Network (PBN).

Projekt DIFASS se ukvarja z ovirami pri internacionalizaciji MSP in z lažjim dostopom do financiranja za MSP. Poudarek je na razvoju in implementaciji finančne podpore, ki temelji na finančnih instrumentih s povratnimi sredstvi kot so revolving, trans-regionalna sredstva in tvegani kapital.

Namen sodelovanja pri projektu je izmenjava izkušenj o ukrepih na področju inovativnega podjetniškega okolja iz posameznih regij in izmenjava dobrih praks med regijami.

Sodelujoče regije bodo razvile tudi t.i. »Policy Implementation Plan«, ki bo temeljil na izmenjavi izkušenj na podlagi dobrih praks iz drugih evropskih regij z namenom izboljšave rešitev na področju nacionalne politike glede dostopa do financiranja, inovativnosti, internacionalizacije in trajnostnega razvoja za MSP.

Cilji projekta DIFASS:

  • izmenjava izkušenj dobrih praks na področju izboljšanja dostopa do financiranja za inovativna MSP (s pomočjo 8 tematsko osredotočenih delavnic iz dobrih praks),
  • analiza ozadja mehanizmov dobrih praks in možnost prenosa (s pomočjo analize 10 primerov dobrih praks, procesom ocenjevanja 2 pilotnih vpeljav in analize uspešnih praks),
  • prenos znanja (s pomočjo 2 seminarjev prenosa dobrih praks, vpeljave pilotov 2 dobrih praks v 8 regijah),
  • izdelava »Policy Implementation Plan« (na podlagi 20 regionalnih planov na področju podpornih instrumentov financiranja za inovativna MSP),
  • širjenje primerov dobrih praks in promocija prenosa znanja v druge evropske regije (izdelava priročnika dobrih praks in zaključne konference septembra 2014 v Budimpešti).

Trajanje projekta: 1.1.2012 -31.12.2014.

Kontakt: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Maja Polanec, e-naslov: nbkb/qpmbofdAtqjsjutmpwfojb/tj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov