Clustrat

Clustrat je projekt iz programa Central Europe, ki združuje 18 partnerjev in bo trajal do oktobra 2014. Projekt strateške narave se osredotoča na spodbujanje inovacij z novimi koncepti grozdenja, ki bodo vključevali tudi horizontalne teme in medsektorske izmenjave.

Grozdi (v najširšem pomenu inovacijskih skupin), kot ustaljen instrument inovacijskega okvirja, spodbujajo inovacije v podjetjih. Vendar njihova uspešnost pri podpiranju inovacij ni na zadovoljivi ravni, čeprav se grozdi pojavljajo v vseh državah članicah EU. Oblikovalci politik si prizadevajo najti nove koncepte, ki bodo v polni meri izkoristili potenciale grozdov za povečanje ekonomskega razvoja in konkurenčnosti.

Cilj Clustrata je razvoj in testiranje skupne strategije razvoja grozdov v podporo nastajajočim gospodarskim sektorjem in uspešnim zgodbam, ki bodo povezovale različne tehnologije in gospodarske sektorje.

Na povezavi objavljamo Analizo sektorjev in RR dejavnosti za namen identifikacije področij pametne specializacije, v sodelovanju z EF.

Podlaga razvoju strategije bo večplastna in bo vsebovala:

  • mapiranje obstoječih (tradicionalnih) grozdov (pregled stanja v državah Osrednje Evrope)
  • kontinuiran dialog z oblikovalci ter izvajalci politik in ciljno publiko (grozdi in drugimi strokovnimi in poslovnimi povezavami, ter industrijo)
  • izkušnje pilotne faze, v katero bo vključena vsaka država, ki sodeluje v projektu.

Strategija bo skupna (za področje osrednje Evrope) in nacionalna (za vključene države), poskušala bo podati potrebne prispevke k smernicam razvoja grozdov po letu 2013/14.

Več na spletni strani projekta: www.clustrat.eu.

Kontakt: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Dražen Jeremić, e-naslov: esb{fo/kfsfnjdAtqjsjutmpwfojb/tj.

Sporočila za javnost in drugi medijski prispevki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov