CEEM

CEEM - Central Environmental and Enery Management as a kit for survival

 

 

 

 

 

 

Projekt CEMM se izvaja v okviru programa teritorialnega sodelovanja Centralne Evrope. Projekt združuje 10 partnerjev med katerimi je tudi SPIRIT Slovenija.

Projekt traja od 1.11.2012 do 30.11.2014.

CEEM je projekt, v okviru katerega bomo razvili orodje za spremljanje porabe energije v malih in srednjih podjetjih (MSP). Namen projekta je osveščanje in preusmerjanje podjetij na čistejše energente v proizvodnih procesih.

Cilji projekta:

  • V letu 2013 se bo razvila in promovirala spletna aplikacija, kjer  bodo lahko MSP ocenila svojo porabo virov in se na podlagi poročila usmerila k rešitvami, ki bodo prinesle prihranek pri porabi energije;
  • Obisk 100 podjetij (v vseh vključenih državah) za konkretno svetovanje znižanje porabe za 5% - 15% na posamezno podjetje;
  • Ustanovitev svetovalne točke za MSP povezovanje deležnikov  (enotna eko točka), ki bo vzpostavljena na agenciji in bo delovala v podporo MSP na področju energetike.

Kontakti: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktni osebi:

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov