AATT

AATT - Alps Adriatic Technology Transfer

SPIRIT (TIA) je s 1.9.2010 pričel izvajati projekt Alps Adriatic Technology Transfer (AATT).

Čezmejni projekt AATT se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013. Vodilni partner projekta je Koroški gospodarsko promocijski sklad iz Celovca (KWF - Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds), sodelujoči partner pa podjetje E-zavod s Ptuja.

Glavni cilj čezmejnega projekta AATT je ustanovitev institucionalizirane ponudbe prenosa tehnologij v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem z:

  • ustanovitvijo dveh pisarn za prenos tehnologij (v Celovcu in v Ljubljani),
  • organizacijo prenosa tehnologij,
  • izboljšanjem dostopa podjetij do tehnološkega znanja in izkušenj (»pull« strategija), in izkoriščanjem pridobljenega znanja iz raziskovalnih ustanov v projektih v gospodarstvu (»push« strategija),
  • generiranjem baze za nadaljnje izvajanje »pull–push« strategije,
  • izboljšanjem dostopa podjetij do tehnološkega znanja,
  • uporabo znanj pridobljenih s strani raziskovalnih ustanov,
  • višanjem števila tehnološko usmerjenih podjetij in
  • spodbujanjem čezmejnega sodelovanja s ponudbo dobro delujočih mehanizmov podpore.

V času trajanja projekta bomo izdelali banko podatkov s 500 zajetimi podjetij in njihovimi profili, z željo, da identificiramo njihove potrebe po tehnološkem znanju, potrebe po prenosu znanja s strani raziskovalcev s tega področja v podjetja, potrebe po drugih storitvah, ki jih ocenjujejo za potrebne. Na podlagi dobljenih podatkov bomo intervjuvali 140 podjetij in z izbranimi 40 podjetji vzpostavili podjetniške pilotne projekte namenjene prenosu znanja.

Kontakt: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Janez Rozman, e-naslov: kbof{/sp{nboAtqjsjutmpwfojb/tj

Ostale povezave:

 

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov