Delavnica v Kopru, 7. do 17.9.2015

SPIRIT Slovenija, javna agencija v sodelovanju z Ljudsko univerzo Koper, Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem Primorske d.o.o. ter ORA Krasa in Brkinov vabi na enotedensko izkustveno delavnico reševanja poslovnih in družbenih izzivov konkretnih podjetij.

Lokacija delavnice: Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, Koper

Termini:

- 7.9.2015 od 17. do 20.ure

- 8.9.2015 od 9. do 18. ure

- 17.9.2015 od 9. do 18. ure

Udeležba na delavnicah je za mlade brezplačna. Delavnice se lahko udeležite samostojno ali z že oblikovanim timom.

Podrobnejši program delavnice za mlade

V prijavnem obrazcu označite 2-3 izzive, pri katerih bi radi sodelovali.

Več informacij: j{{jwjnmbejnAtqjsjutmpwfojb/tj

Izzivi

Toring turbine d.o.o. Koper

Opis podjetja: Toring turbine d.o.o. je proizvajalec in tržnik nove generacije turbin, namenjenih ozračevanju odpadnih vod, oziroma vod s primanjkljajem kisika. Je avtor in lastnik patenta nove generacije ozračevanja odpadnih vod v ribogojnicah, industrijskih bazenih in čistilnih napravah. Izdelke domače proizvodnje trži skoraj izključno na globalnem trgu.

Dodatne informacije: www.toring.com 

Izziv mladim - Toring turbine d.o.o. - Zasnova novega/inovativnega modela univerzalnega globalnega spletnega trženja za novo generacijo turbin namenjenih ozračevanju in prezračevanju voda. 

Kontaktna oseba: Tina Zajič, tel. 031 368 758; e-pošta: upsjoh/ujobAhnbjm/dpn

Snježana Muzica, s.p. Koper

Opis podjetja:  Snježana Muzica, samostojna podjetnica, se ukvarja s prevajanjem in sodnim tolmačenjem. Svojo dejavnost želi širiti na področje reševanja prelomnih življenjskih situacij strank. 

  • Izziv mladim - Snježana Muzica s.p.:  Ker se pri svojem delu srečuje z tovrstnimi izzivi in ker ima široko mrežo kontaktov v svetu pravnikov in psihologov, je njen izziv definiranje poslovnega modela svetovanja/nudenja raznih storitev v prelomnih situacijah strank. Poslovni model »Začnem znova«, naj vključuje predlog razvoja storitve, kot tudi model trženja.

Kontaktna oseba: Snježana Muzica, 041 234 542; e-pošta: bvufoujlb476Ahnbjm/dpn

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.

Opis podjetja: Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, d.o.o., spodbuja in omogoča razvoj podjetniških idej v študentski populaciji v navezavi z lokalnimi fakultetami in gospodarstvom. 

Dodatne informacije: www.uip.si 

  • Izziv mladim - UIP d.o.o.: Pripraviti model spodbud za mlade na Primorskem, da bodo vsako leto ustvarili vsaj 50 startup timov. Prostor in mentorstvo za startup time je zagotovljeno.

Kontaktna oseba: Dorijan Maršič, 05 611 79 50; e-pošta: epsjkbo/nbstjdAvjq/tj

Energetik, Silvano Bizjak, s.p., Izola

Opis podjetja: Glavna dejavnost podjetja Energetik, Silvano Bizjak s.p., je povezana z ogrevalno tehniko. Izvajajo montažo in servis vodovodnih in ogrevalnih inštalacij. Podjetje je patentiralo novo tehnologijo toplotnih črpalk, ki pa potrebuje pregled ustreznosti tehnologije in definiranje ustreznih pristopov na trg.

Dodatne informacije: http://bizjaksilvano.naspletu.com/

  • Izzivi mladim - Energetik, Silvano Bizjak, s.p.: Izdelati poslovni model patentirane toplotne črpalke nove generacije za ogrevanje in hlajenje prostorov. 

Kontaktni osebi: Silvano Bizjak, tel: 031 349 827; e-pošta: cj{kbl/tjmwbopAhnbjm/dpn, Danijel Kekič, tel: 040 128 429; e-pošta: lfljdeAhnbjm/dpn

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov