Mladi in podjetništvo

Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

Predstavitev: V letu 2014 bomo skladno z aktivnosti, ki so bile podprte v preteklih letih na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi nadgrajevali te aktivnosti in zagotovili trajnejše podlage za kontinuirano delo z učenci, dijaki in študenti na obravnavanem področju.

Tako bomo ponovno zagotavljali usposobljenost mentorjev za izvajanje krožkov UPI in ostalih pobud, ki so bili postavljeni v preteklih letih in izvajani po osnovnih šolah ter zagotovili izvajanje testne izvedbe izbirnega predmeta Inovativno reševanje izzivov v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo Prav tako bomo zagotavljali podporo pri izvajanju obšolskih dejavnosti na srednjih šolah, ki so usmerjene v spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti pri dijakih v okviru spodbujanja sodelovanja uspešnih mladih podjetnikov in posameznikov s šolami preko predstavitev, zgodb o uspehu, mentorstva posameznim dijakom in timom dijakov ter zagotavljanjem podpore pri preverjanju in izoblikovanju poslovnih idej na trgu. Podobne aktivnosti bomo spodbudili tudi za ciljno skupino študentov, v okviru raznih vikend aktivnosti.

Namen in cilji v letu 2014: Namen programa je zagotavljanje pridobivanja kompetenc mladim in sodelujočim v učnih procesih v osnovnih šolah in obšolskih dejavnostih za dijake in študente s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti, ki so ključne za ustvarjalne in podjetne posameznike.

Cilji programa so:

 • Spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetništvo:
 • ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti,samozavest ...;
 • Oblikovanje osnovnih znanj in stikov s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo;
 • Razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji, tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov;
 • Delovanja na vse deležnike in celotno družbo, kar pomeni vključevanje tako mladostnikov, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti ter pomeni tudi celovito regionalno pokritost.

Pričakovani rezultati v 2014:

 • Usposobiti dodatnih 60 učiteljev za izvajanje mentorstva v okviru krožkov UPI na osnovnih šolah;
 • Izvedba 40 UPI krožkov s 600 učenci
 • Za izvajanje izbirnega predmeta usposobiti 150 učiteljev in ravnateljev v letu 2014;
 • Razvoj in testiranje izbirnega predmeta za osnovne šole Inovativno reševanje izzivov na 10 šolah z vključitvijo 200 učencev;
 • Dokončanje izvedbe 50 krožkov po srednjih šolah v šolskem letu z vsaj 500 dijaki;
 • Vključitev 300 udeležencev v vikend aktivnosti za kreiranje podjetniških in poslovnih idej;
 • V program preverjanja poslovne ideje vključiti najmanj 200 dijakov (50 timov) in 240 študentov.

Dodatna gradiva:

Metodologija krožkov UPI

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov