Izobraževanje za podjetništvo

V okviru programa spodbujanja podjetništva, inovativnosti in ustvarjalnosti si agencija SPIRIT Slovenija prizadeva za vzgojo odgovornih, samoiniciativnih in drznih posameznikov.

Vzgoja prihodnjih generacij je ključna za našo skupno prihodnost. Zato aktivnosti namenjamo tudi prihajajočim generacijam, konkretneje v osnovne in srednje šole, ki naj bi postale spodbudno okolje za razvoj ustvarjalnega razmišljanja pri mladih in v katerem se bodo lahko mladi talenti razvili v samoiniciativne in drzne posameznike, ki bodo kos izzivom prihodnosti.

Osnovne in srednje šole v šolskem letu 2014/2015 spodbujamo k izvajanju aktivnosti usmerjenih v ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost osnovnošolcev in dijakov. Šolam omogočamo dodatna usposabljanja učiteljev in profesorjev, v ista usposabljanja pa vključujemo tudi študente zadnjih letnikov pedagoške smeri, ki s šolami sodelujejo pri dejanski izvedbi teh aktivnosti. 

V naših projektih zagotavljamo sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti. V letu 2015 bomo izvajali serijo brezplačnih izkustvenih delavnic Izzivi mladim, ki so namenjene ambicioznim in izzivov željnim posameznikom – dijakom, študentom, iskalcem prve zaposlitve, brezposelnim -  skratka vsem mladim med 15 in 29 letom.

Mladim dajemo priložnost, da prepoznajo lastne talente in jih razvijajo, saj bodo le tako uspešno poskrbeli za svojo prihodnost. Zato z našimi aktivnostmi spodbujamo razvoj ključnih osebnostnih lastnosti, oblikujemo osnovna znanja in omogočamo stike s poslovnim svetom, s tem pa med mladimi širimo razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za družbo.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov