Na voljo nepovratna sredstva za izdelavo študije izvedljivosti

13. 05. 2019

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 6. 5. 2019, www.spiritslovenia.si

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija je 9. decembra 2016 objavila Javni razpis »Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 1«.

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje, lahko s predlogom projekta kandidirajo na Javnem razpisu »Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 1«.

Rok za oddajo vlog (zadnji, 4. rok) je 15. 5. 2019.

Skupna vrednost sredstev za zadnji rok za oddajo vlog znaša 490.000,00 €, od tega za Vzhodno kohezijsko regijo 398.465,00 €, za Zahodno kohezijsko regijo pa 91.535,00 €.

Vabljeni k oddaji prijav.Nazaj