Vrednotenje poslovne ideje

Vsaka poslovna ideja še ne pomeni poslovnega uspeha. Poslovna ideja je šele začetek ustvarjalnega procesa, ki bo izoblikoval izdelek ali storitev. Le redke ideje in zamisli se uresničijo, še manj je tistih, ki prinesejo tudi znatne dobičke. Uspevajo predvsem tisti izdelki /storitve, ki zadovoljujejo potrebe kupcev in ustvarjajo koristi/dodano vrednost za kupce.

Diagram Vrednotenje ideje za tisk

Vsako poslovno idejo moramo zato ovrednotiti z dveh vidikov:

  • tržno (Kakšen je tržni potencial? Ali ima konkurenčne prednosti?)
  • tehnično-tehnološko (Ali je proizvod mogoče narediti? Ali je tehnično sprejemljiv? Ali ga lahko zaščitimo?)

Zatem ocenimo potencial poslovne ideje ter razmislimo, ali idejo lahko še izboljšamo.

S procesom vrednotenja naredimo selekcijo podjetniških idej in izberemo najprimernejšo poslovno priložnost. Obenem naredimo seznam odprtih marketinško-prodajnih vprašanj in potrebnih tehnično-tehnoloških sredstev in opreme.

Vir: Viljem Pšeničny, Podjetništvo

Pri vrednotenju ideje nam lahko pomagajo svetovalci pri vstopnih točkah VEM oz. jo lahko preverimo tudi sami:

  • s krajšo tržno raziskavo s pomočjo svetovnega spleta in različnih brezplačnih baz podatkov
  • je potrebno pregledati in analizirati obstoječe ponudnike in njihovo poslovno uspešnost.

Če na podlagi vrednotenja ideje ugotovimo, da je naš izdelek tržno zanimiv, je potrebno razmisliti o morebitni zaščiti intelektualne lastnine, hkrati pa obvezno pripraviti poslovni načrt.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov