Zaščita intelektualne lastnine

Poslovna ideja je pogosto rezultat dolgotrajnega ustvarjalnega dela, povezanega s stroški. Da vaše ideje ne bi izkoristil kdo drug in da boste ohranili svojo konkurenčno prednost ter povrnili stroške razvoja, jo je potrebno ustrezno pravno zaščititi ter si pridobiti pravice intelektualne lastnine.

Zaščita intelektualne lastnine vam omogoča:

 • varno razkritje;
 • da ste pravno priznani kot njen lastnik;
 • imeti dobiček od tržnega izkoriščanja;
 • preprečiti drugim, da bi jo nepooblaščeno uporabljali.

Mnogi predpostavljajo, da lahko svojo idejo zaščitijo le s patentiranjem. Patent je sicer res bistvenega pomena (glej Postopek patentiranja), vendar je potrebno razmisliti tudi o drugih oblikah pravic intelektualne lastnine, kot je npr. registracija modela, ki ščiti videz izdelka ali registracija blagovne znamke, ki zaščiti ime izdelka oz. storitve. 

Za zaščito intelektualne lastnine v Sloveniji skrbi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Na njihovi spletni strani  je moč najti več informacij o možnostih in postopkih zaščite  intelektualne lastnine.

Varovanje poslovne ideje v  zgodnjih fazah razvoja

V zgodnjih fazah razvoja obstajata dve kategoriji tveganj za razkritje vašega izuma:

 • Razkritja posameznikom med sestanki 
  Takšno tveganje lahko ohranite pod nadzorom, če uporabite osnovne varnostne ukrepe, navedene v nadaljevanju.
 • Javno razkritje 
  Tovrstne nevarnosti niso tako očitne. Še posebej problematični so: 
  Medijsko promoviranje in tekmovanja. To vam lahko koristi šele, ko ste pravno zaščitili svoj izum, prej pa nikakor.
  -  Izumi na osnovi študentskih projektov - še posebej, če morate svoje delo razstaviti ali objaviti.

Komu lahko zaupate?

Podrobnosti ideje lahko razkrijete ljudem, ki so pri svojem poklicu zavezani k zaupnosti;  recimo patentnim zastopnikom, drugim pravnikom, osebju Evropskega urada za patente (EPO) in osebju nacionalnega Urada za intelektualno lastnino. Mednje sodijo tudi nekateri državni funkcionarji, kot na primer poslovni in tehnološki svetovalci ter upravitelji programov financiranja.

V stikih s komerkoli drugim pa ne razkrijte ničesar brez  (a) podpisane pogodbe o nerazkritju informacij in (b) brezplačnih oblik pravne zaščite, kot so pravica iz neregistriranega modela in avtorske pravice.

Skušajte se izogniti:

 • pretirani skrivnostnosti;
 • zahtevanju plačila, še preden karkoli razkrijete. 
  S takšnimi taktikami vam bo le redko kdo pripravljen pomagati.

      Bolje je, če:

 • se že pred pogovorom s podjetji ali posamezniki, ki jih ne veže zaupnost (strokovni kodeks ali podpisana Pogodba o nerazkritju informacij), odločite, koliko jim lahko poveste, ne da bi pri tem opisovali inovativne dele svoje ideje. Okvirno lahko razkrijete, za kaj gre (»Gre za izvirno mišelovko«); ne razkrijte pa, zakaj je vaša mišelovka bolj učinkovita.
 • se ne spuščate v tehnične vidike svoje ideje,  temveč se pri predstavitvi osredotočite na  prednosti vašega izuma: npr, »Cenejši je«, »Lažje ga je uporabljati«, »Bolj zanesljiv je«.
 • postavite jasno mejo, koliko boste razkrili. Če ljudje, s katerimi se pogovarjate, želijo, da jim poveste več, naj podpišejo Pogodbo o nerazkritju informacij. Če tega nočejo, odidite! Pa tudi, če jo podpišejo, jim razkrijte čim manj.
 • Kljub temu, da vas ščiti Pogodba o nerazkritju informacij, je potrebno biti pazljiv, kaj razkrivate strokovnjakom, ki so podkovani na področju vašega izuma. Že ena izmed podrobnosti zadostuje, da bodo uganili, kaj je edinstveno pri vašem izumu.

Patentni zastopniki

Pomembno vlogo pri zaščiti intelektualne lastnine ima patentni zastopnik. Pravice intelektualne lastnine so kompleksno pravno področje, ki je lahko za neizkušene izredno nevarno. Njegov nasvet vam bo v pomoč pri načrtovanju učinkovite strategije za zaščito intelektualne lastnine in ključnega pomena pri patentiranju ideje.

Patentni zastopnik je strokovnjak za vse oblike pravic intelektualne lastnine,  ki poskrbi, da bo vaša ideja ustrezno zaščitena, in ukrepa, kadar nastopijo težave.

Patentni zastopnik bi moral imeti dovolj znanja, da vam lahko svetuje pri vseh zadevah, povezanih z intelektualno lastnino, tako v Sloveniji, kot v Evropi ter ukrepa pri zadevah izven Evrope ali pa vam priskrbi zastopnika kjerkoli po svetu.

Vendar pa vam noben patentni zastopnik ne more zagotoviti,  da boste za svoje pravice intelektualne lastnine tudi finančno nagrajeni. Patentni zastopnik je strokovnjak izključno za pravo intelektualne lastnine. Za to, da bo izum uspel na trgu, morate poskrbeti sami.

Več informacij o veljavni zakonodaji in postopkih zaščite intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji dobite na spletnem portalu Imamidejo.si v rubriki O intelektualni lastnini. 

Več informacij:

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov