Viri poslovnih idej

Pomemben vir poslovnih idej je okolje, v katerem živimo in delamo. Vire idej običajno delimo na:

Vire izven podjetja:

 • kupci (razumevanje potreb kupcev in upoštevanje njihovih stališč ter mnenj o obstoječih izdelkih/storitvah);
 • konkurenti (izboljšava slabosti pri konkurenčnih izdelkih/storitvah);
 • dobavitelji (materiale, surovine in sredstva dobaviteljev je mogoče uporabiti na nov način oziroma z njimi izboljšati obstoječe lastnosti svojega izdelka/storitve);
 • informacije iz znanstveno-tehnološkega okolja  (domači in mednarodni sejmi, raziskovalni inštituti, patenti, strokovna literatura in publikacije, svetovalci, uspešni podjetniki in podjetja);
 • podjetniška združenja, družabni dogodki, centri za pospeševanje podjetništva;
 • vsakdanje življenjske okoliščine (delo doma, šolsko okolje, različni hobiji in druge interesne dejavnosti);
 •  internet, socialna omrežja.

Vire v podjetju:

 • delavci, ki se ukvarjajo z razvojem (ti naj bi že po naravi imeli več idej kot ostali, pri svojem delu pa pogosto pridejo do izsledkov, ki lahko služijo kot vir idej za nov izdelek/storitev);
 • trženje oziroma prodaja (prodajno osebje je zaradi stalnega in neposrednega stika s kupci pomemben vir informacij o njihovih potrebah in željah);
 • proizvodnja (vir idej za izboljšavo lastnosti izdelka/storitve, za zmanjševanje proizvodnih stroškov oziroma za povečanje proizvodnje);
 • servis (informacije o dejanski uporabi izdelka/storitve in o problemih pri tem).

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov