Sprememba vodenja poslovnih knjig - le do konca leta

Sprememba vodenja poslovnih knjig - le do konca leta

17. 12. 2013

Objavljeno: Data d.o.o., 3. 12. 2013, http://data.si/, Avtor: Jure Filip

Vsi davčni zavezanci imajo z novim koledarskim letom možnost spremeniti način knjigovodstva. Izbirajo lahko med različnimi načini ugotavljanja davčne osnove.

Ti so:

  • Normirana obdavčitev - davčna osnova je določena v višini 30% davčno priznanih prihodkov;
  • Enostavno knjigovodstvo - davčna osnova se ugotovi na podlagi dejanskih realiziranih prihodkov in odhodkov;
  • Dvostavno knjigovodstvo - davčna osnova se ugotovi na podlagi dejanskih realiziranih prihodkov in odhodkov.

Davčni zavezanci lahko skladno z zakonodajo in ob izpolnjevanju pogojev za posamezen način ugotavljanja davčne osnove za vsako posamezno leto izberejo drug način ugotavljanja davčne osnove.

Pogoji za normirano obdavčitev:

  • prihodki v zadnjih 12 mesecih ne presegajo 50.000 EUR,
  • 70 % priznanih normiranih

Pogoji za enostavno knjigovodstvo:

  • povprečno število zaposlenih ne presega 3,
  • letni prihodki niso višji od 42.000 EUR,
  • povprečna vrednost aktive ne presega 25.000 EUR.

V kolikor davčni zavezanec želi spremeniti svoj način ugotavljanja davčne osnove v novem koledarskem letu, mora o tem pisno obvestiti davčni organ najkasneje do 31.12. tekočega leta.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj