Podpora mladim socialnim podjetnikom

Podpora mladim socialnim podjetnikom

15. 10. 2013

Vir in informacije: Finance, 15. 10. 2013, www.finance.si, Avtor: Eva Srdoč

V Sloveniji in Evropi je veliko priložnosti za razvoj socialnega podjetništva, pri katerem gre za več kot le zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin, saj ima tudi strateško in razvojno vlogo.

Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost, daje priložnost tistim, ki želijo v lokalnem okolju ustvarjati dodano vrednost, ter spodbuja sodelovanje zaposlenih pri oblikovanju odločitev in pomembnih razvojnih strategij podjetja.

Evropska komisija po različnih poteh podpira socialno podjetništvo. Socialna povezanost je v Aktu za notranji trg II opredeljena kot ena ključnih usmeritev, evropski parlament in svet EU pa sta sprejela tudi uredbo o evropskih skladih za socialno podjetništvo.

Prav uresničevanje ciljev, kot je integracija dolgotrajno brezposelnih oseb, invalidov, kot tudi zagotavljanje široke palete socialnih storitev, projektov za varovanje okolja ali pospeševanje lokalnega razvoja, pomenijo najpomembnejše spodbude za krepitev vloge socialnih podjetij v družbi. Toda to, kar so spoznale vse države z razvitim socialnim podjetništvom, je priznanje, da so potrebna finančna orodja in instrumenti za njihov razvoj. Dejstvo je, da so subjekti, ki razvijajo dejavnosti socialnega podjetništva, razmeroma šibki; imajo dobro zamisel, potrebujejo pa podporo, da jo lahko razvijejo in uresničijo. To še toliko bolj velja za Slovenijo, ki je šele na začetku ustvarjanja te oblike podjetij.

Razpis za mlade socialne podjetnike

Generalni direktorat evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis z naslovom: Preparatory action - Social innovation driven by social business and young entrepreneurship, katerega glavni cilj je identificirati, razvijati ter razširjati primere dobrih praks lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblasti na področju podpore mladim socialnim podjetnikom v obdobju visoke brezposelnosti mladih.

Ukrepi razpisa:

  • Sklop A: Vzpostavitev instrumentov socialnih financ in mehanizmov.
  • Sklop B: Vzpostavitev partnerstev socialnih financ.
  • Sklop C: Uvedba skupnih modelov financiranja za socialna podjetja.
  • Sklop D: Razvoj podpore naložb pripravljenosti za socialna podjetja.

Potencialni upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne neprofitne organizacije iz držav članic EU. Vrednost razpisa znaša milijon evrov. V sklopu A višina sredstev dosega do 75 tisoč evrov, v sklopu B do 125 tisoč, v sklopu C do 125 tisoč, v sklopu D pa do 100 tisoč evrov. Komisija sofinancira do 80 odstotkov upravičenih stroškov. Rok za prijave je 15. november.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj