Brezplačni posvet - »Pomen dobrega počutja zaposlenih za učinkovito delo«, Maribor

19. 11. 2019

Datum: 27. november 2019, od 10.00 do 13.30 ure

Kraj: Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, Maribor

Dobro počutje na delovnem mestu dokazano prispeva k večji uspešnosti posameznika, timov in celotne organizacije, zato temu v organizacijah posvečajo čedalje več pozornosti.

Ob tem moramo upoštevati, da je dobro počutje kompleksen koncept, ki ga sestavljajo naslednji dejavniki: ekonomski/materialni, kognitivni razvoj, dobri medosebni odnosi, fizično zdravje ter duševno in čustveno zdravje.

Le načrtno delo in dobre prakse na vsakem od teh področij lahko prispevajo k obvladovanju psihosocialnih dejavnikov tveganj v delovnem okolju.

Na posvetu bodo zato razložili koncept dobrega počutja z različnih vidikov, raziskali njegov pomen z vidika posameznika, organizacije in družb, identificirali psihosocialne dejavnike tveganja ter predstavili izhodiščne dobre prakse njihovega obvladovanja.

V delu v skupinah po metodi svetovne kavarne pa bomo integrirali ideje in dobre prakse udeležencev ter naredili akcijski načrt, kako v podjetju vpeljati programe za zagotavljanje dobrega počutja in izboljšanja  duševnega zdravja.

Program: 

9.45 - 10.00

Registracija udeležencev

10.00 -10.10

Pozdravni nagovor: gospod Mitja Bobnar, generalni direktor, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, MDDSZ predstavniki projekta

Program posveta izvaja prof. dr. Nada Zupan

10.10 -11.20

Uvodno predavanje:

  • Koncept dobrega počutja in dimenzij, ki ga sestavljajo 
  • Psihosocialni dejavniki tveganja 
  • Posledice slabega počutja v delovnem okolju, s poudarkom na vplivih na duševno zdravje 
  • Dobre prakse programov za zagotavljanje dobrega počutja zaposlenih, s poudarkom na ustrezni komunikaciji in organizacijski podpori (podpora organizacije, vodij in sodelavcev)

11.20 - 11.40

Odmor - mreženje ob prigrizku

11.40 - 12.00

Oris stanja na področju skrbi za duševno zdravje zaposlenih na delovnem mestu v slovenskih podjetjih - Alenka Gajšek, IRI Ljubljana

12.00 - 12.30

Pogostost psihosocialnih težav in diagnoz v praksi - Dr. Andrea Margan, dr. med., spec. medicine dela prometa in športa

12.30 - 13.20

Delo v skupinah - metoda svetovne kavarne, oblikovanje idej po različnih tematikah v skupinah, povezovanje in nadgradnja idej, predstavitev idej

13.20 - 13.30

Zaključne misli in zaključek posveta

Posvet je namenjen vsem, ki se zavedajo pomena dobrega počutja v delovnem okolju. Posvet poteka v okviru projekta »NAPREJ«, katerega namen je razviti Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj, ki bo predstavljal sistematično in strokovno osnovano rešitev za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih. Sofinancira ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Spletna stran projekta NAPREJ: www.naprej.eu/naprej/.

Udeležba je brezplačna.

Prijava: Svojo udeležbo potrdite preko spletne prijavnice.

Dodatne informacije: Tel: (02) 220 87 25, e-naslov: lidija.majcen@stajerskagz.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj