Najava javnega razpisa za sofinanciranje spodbujanja samozaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem

16. 07. 2019

Objavljeno: Občina Ravne na Koroškem, www.ravne.si

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je na svoji 6. redni seji sprejel Pravilnik o spodbujanju samozaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem.

Javni razpis na podlagi katerega se bo možno prijaviti bo objavljen predvidoma v drugi polovici meseca septembra 2019.

Upravičenci do nepovratnih sredstev so samostojni podjetniki ter mikro in mala podjetja. Višina sredstev za pomoč je do treh minimalnih plač in bo določena z javnim razpisom (predvidoma 1.500 € na posameznika).

Sredstva se dodeljujejo kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

Upravičenci do pomoči za navedeni ukrep so osebe ki so se samozaposlile v obdobju, določenim z javnim  razpisom (predvidoma med 15. 10. 2018 in 15. 10. 2019) in izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah,
  • gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Občine Ravne na Koroškem,
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
  • oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,
  • samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj