Inovacije

Uspeh podjetij postaja čedalje bolj odvisen od proizvajanja in ustvarjanja privlačnih, inovativnih in uporabnih proizvodov in storitev. Cena še zdaleč ni najpomembnejši dejavnik razlikovanja med izdelki/storitvami, temveč njihova kakovost, inovativnost in funkcionalnost.

Podjetje se razvija in obdrži na trgu le tako, da uporabnikom vedno nudi kaj novega, izboljšanega ali naprednejšega, skladno s potrebami, ki nastajajo na trgu. Zato je zelo pomembno v kolikšni meri podjetje uspe zadovoljiti potrebe uporabnikov bolje od svojih konkurentov. Dolgoročno so zato uspešnejša tista podjetja, ki dajo večji poudarek inoviranju.

Inovacija je vsaka novost, katere koristnost se potrdi na trgu. Lahko je nov ali bistveno izboljšan izdelek, storitev, proces, postopek itd., ki prinaša večjo uporabnost, rešuje nek problem, zadovoljuje določene potrebe, znižuje stroške, itd.

Viri za inovacije se lahko oblikujejo znotraj podjetja (npr. nujne izboljšave v proizvodnem ali poslovnem procesu, strukturne spremembe v industriji ali na trgu, neskladje med obstoječim in tem, kar bi moralo biti) ali zunaj podjetja (npr. demografske spremembe, spremembe v nazorih populacije, nova znanja). 

Za uspešnost inovacije morajo biti v podjetju zagotovljeni ustrezna ustvarjalna klima ter finančna, tehnološka in informacijska (analiza trga, konkurence, trendov) podpora. 

Glavni namen razvojne/inovacijske funkcije v podjetju je uvajanje novosti za povečanje funkcionalnosti, zniževanje stroškov in s tem večanje konkurenčnih prednosti podjetja. Končni cilj podjetja je povečevanje obsega povpraševanja in povečevanje dobička.

Razvojna/inovacijska dejavnost v podjetju je v večini primerov povezana z raziskovalno dejavnostjo. Opredelimo ju lahko kot nosilca za nastajanje sprememb v podjetju in najpomembnejši element podjetništva.

 Pri razvoju novosti mora biti podjetje pozorno predvsem na:

  • ciljne skupine uporabnikov,
  • specifične lastnosti in potrebe ter okolje, v katerem se nahajajo uporabniki,
  • konkurenčno ponudbo istovrstnega izdelka/storitve in njegovega substituta na trgu,
  • sistem prodajnih poti - distribucije,
  • načrtovano rast in strukturo panoge.

Več o inovacijah si preberite na portalu za inovativne Imam idejo!

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov