Analiza poslovnega okolja

Za uspešen razvoj podjetja mora podjetje ves čas pozorno spremljati svoje poslovno okolje, ki ga lahko razdelimo na:

  • ožje (panožno) okolje: kupci in njihova pogajalska moč, obstoječi in potencialni konkurenti, dobavitelji in njihova pogajalska moč, stanje izdelkov/storitev na trgu ter možnost pojava novih izdelkov/storitev oziroma substitutov, trendi v panogi,  
  • širše družbeno okolje: demografija, zakonodaja, gospodarske razmere, naravno okolje, obstoječa tehnologija in infrastruktura, različne javnosti (lokalne skupnosti, interesne skupine, društva, ekološke skupine, združenja porabnikov, itd.),
  • notranje okolje: zaposleni, lastniki vodstvo podjetja.

Pri analizi panožnega in družbenega okolja si pomagamo tudi s tiskanimi mediji, rezultati raziskav, s podatki različnih združenj,  dobaviteljev, kupcev in zaposlenih. Pomemben vir informacij so tudi poslovni partnerji ter zaposleni, ki veliko podatkov pridobijo s stiki z drugimi organizacijami.

Na podlagi rezultatov analize poslovnega okolja podjetja lahko ocenimo, kje se podjetje trenutno nahaja, kakšni so njegovi potenciali,  katere so njegove prednosti in priložnosti, kakšne so slabosti in nevarnosti ter pripravimo ustrezno strategijo za razvoj.

Na spodnjih povezavah so podrobneje predstavljene še analiza konkurence kot pomemben del analize poslovnega okolja ter analizi sodelovanja ter interesnih skupin, ki imajo tudi pomembno vlogo pri strateškem delovanju podjetij. Predstavljene so tudi možne strategije, ki jih podjetje lahko izvaja pri spremembah v okolju ter pomen inoviranja v podjetju.

Analiza konkurence

Analiza sodelovanja

Analiza interesnih skupin

Strategije odziva na spremembe v poslovnem okolju

Inovacije

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov