Razvoj podjetja, izdelkov in storitev

Razvoj podjetja je najpomembnejši dejavnik v poslovanju podjetja, saj brez razvoja aktivnosti v podjetju stagnirajo in s časom lahko tudi zamrejo, podjetje pa ugasne.

Razvoj podjetja se nanaša na kakovostne izboljšave v podjetju, ki so največkrat povezane tudi z rastjo podjetja, ni pa rast nujna za doseganje razvoja. Medtem, ko z rastjo razumemo količinsko povečanje, razvoj opredeljuje predvsem proces izboljšanja kakovosti v podjetju (npr. reorganizacijo podjetja, spremembo asortimana, novo strateško usmeritev, itd.). Ko govorimo o rasti in razvoju podjetja, je potrebno razmisliti tudi o optimalni velikosti podjetja, ki je tista, pri kateri je podjetje najuspešnejše.

Strateški razvoj podjetja je torej ciljno usmerjen proces spreminjanja podjetja na bolje. Spreminjanje se nanaša na procese v podjetju, na organizacijo podjetja, ter na poslovno okolje, v katerem podjetje deluje.

Za pripravo ustrezne strategije razvoja podjetja, podjetje običajno najprej pripravi analizo poslovnega okolja.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov