Podjetniški sklad v razpis za ugodne kredite za mala podjetja

26.02.2016

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov v višini 109,5 milijona evrov s subvencijo obrestne mere. Kredite bodo lahko najela mikro, mala in srednje velika podjetja za rast in razvoj v letošnjem letu.

Tem podjetjem bodo tako omogočili lažji in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj sklad vstopa kot garant, ki bo zagotovil 60 ali 80 odstotkov zavarovanja bančnega kredita. Z izdajo garancije se med drugim zagotovi tudi nižja obrestna mera (šestmesečni Euribor od plus 0,15 do 0,65 odstotka).

Podjetja bodo kredit lahko najela pri eni od sodelujočih bank v okviru štirih kreditno-garancijskih linij, ki vključujejo možnost zavarovanja klasičnih projektov, tehnološko inovativnih projektov, poslovanja zdravih jeder ter dejavnosti trgovine.

Z garancijami se zagotovi garancije za investicijske kredite do višine 1,25 milijona evrov in mikrogarancije za kredite za obratna sredstva do višine 200.000 evrov. Zagotovi se tudi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev in daljšo ročnost kredita do 10 let, medtem ko se strošek odobritve garancije ne zaračuna.

Več o javnem razpisu


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov