Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2019

Rok razpisa

Rok za predložitev vlog je do vključno 20. 9. 2019.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 5. 4. 2019, Stran: 687

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina, in sicer:

  • sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),
  • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in
  • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša 20.000,00 EUR, od tega za:

  • Ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v okvirni višini 5.056,74 EUR,
  • Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 5.056,74 EUR in
  • Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 9.886,52 EUR.

Razpisnik: Občina Hrpelje - Kozina

Rok: Rok za predložitev vlog je do vključno 20. 9. 2019.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi - Oddelek za družbene dejavnosti Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, Kontaktna oseba: Vasja Valenčič, Tel: (05) 620-53-69.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo se dvigne v sprejemni pisarni (soba št. 1). Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Hrpelje - Kozina: www.hrpelje-kozina.si (zavihek 'Javni razpisi, naročila in objave').

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov