Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hajdina za leto 2019

Rok razpisa

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 14. oktober 2019.

Objavljeno: Občina Hajdina, 13. 3. 2019, www.hajdina.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  • sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

Namen razpisa: Pomoč se dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se že izvajajo.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

  • podjetja, ki imajo sedež na območju občine in krajem investicije v Občini Hajdina,
  • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,
  • mikro in majhna podjetja, ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Hajdina, v kolikor ima poslovno enoto v Občini Hajdina, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Hajdina (stalno bivališče) in investira na območju Občine Hajdina.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Hajdina za leto 2019 v višini 17.566,00 EUR. Za 1. UKREP sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij 14.566,00 EUR in za 2. UKREP sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest 3.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Hajdina

Rok: Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 14. oktober 2019.

Dodatne informacije: Občinska uprava Občine Hajdina, Tel: (02) 788-30-30.

Razpisna dokumentacija: Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na Občini Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, Hajdina. Objavljeni so tudi na spletnih straneh Občine Hajdina: www.hajdina.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov