Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Starše v letu 2019

Rok razpisa

Razpis je odprt do 31. 10. 2019 oziroma do porabe sredstev.

Objavljeno: Občina Starše, 22. 3. 2019, www.starse.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki dotacij, kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.

Namen razpisa:Občina Starše bo dodelila sredstva za naslednje namene:

  1. Pomoč pri samozaposlovanju in odpiranju novih delovnih mest.
  2. Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.
  3. Spodbujanje materialnih in nematerialnih investicij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenec kot zaposleni, samozaposleni, kmet, lastnik oz. ustanovitelj kateregakoli podjetja ali samostojni podjetnik, ki ima sedež v Občini Starše, lahko prejme do 4.000,00 EUR finančne pomoči s strani Občine Starše.

Upravičenci do pomoči so tisti, ki ukrepe izvajajo v času od 1.11.2018 do 31.10.2019 oz. do porabe sredstev in v štirih letih, štetih od zadnje dodelitve sredstev, še niso prejeli skupno 4.000,00 EUR pomoči. Šteje se, da lahko lastnik pravnega subjekta kot upravičenec kandidira za sredstva samo z enim pravnim subjektom oz. kot ena fizična oseba.

Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo pravne osebe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetja), ki:

  • imajo sedež podjetja na območju Občine Starše,
  • izvajajo investicijo na območju Občine Starše,
  • so investicijo izvedli v času od 1.11.2018 do 31.10.2019.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 80.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Starše

Rok: Razpis je odprt do 31. 10. 2019 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prijavitelji dobite pri svetovalki za družbene dejavnosti in turizem - Danijeli Šerbinek, osebno na sedežu občine v času uradnih ur, na telefonski številki: (02) 686 48 00 ali preko elektronske pošte: pcdjobAtubstf/tj.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Starše: www.starse.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov