Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019

Rok razpisa

Javni razpis bo odprt do vključno 29. 3. 2019, do 13. ure.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 11, Datum: 22. 2. 2019, Stran: 291

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:

 • organizacija in izvedba poslovnih dogodkov,
 • aktivna udeležba na poslovnih dogodkih,
 • informiranje slovenskih in tujih podjetij,
 • poglobljeno svetovanje slovenskim podjetjem,
 • zagotavljanje prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno,
 • promocija slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državi, v kateri posamezni poslovni klub deluje,
 • promocija slovenskega poslovnega kluba.

Cilj razpisa: Cilje javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

 • organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem
 • svetovalna pomoč najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge
 • posredovanje najmanj 250 poslovnih priložnosti in aktualnih novic za objavo na portalu Izvozno Okno.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

 • stroški organizacije in izvedbe poslovnih dogodkov
 • stroški aktivne udeležbe na poslovnih dogodkih,
 • stroški informiranja slovenskih in tujih podjetij,
 • stroški poglobljenega svetovanja slovenskim podjetjem,
 • stroški zagotavljanja prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno,
 • stroški promocije slovenskega gospodarstva ter poslovnega okolja,
 • stroški promocije kluba.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih za sodelovanje najdete v javnem razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 450.000,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Javni razpis bo odprt do vključno 29. 3. 2019, do 13. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: tqlAtqjsjutmpwfojb/tj.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov