Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v Pomurski regiji za leto 2019

Rok razpisa

Prijavite se lahko najkasneje do 15. 4. 2019.

Objavljeno: Pomurska gospodarska zbornica, 14. 2. 2019, www.pgz.si

Predmet razpisa: Pomurska gospodarska zbornica v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. S tem namenom objavljajo razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v Pomurski regiji za leto 2019.

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

  • inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;
  • inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;
  • inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
  • inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Ista inovacija (produktna, procesna, trženjska, organizacijska, družbena ali kombinacija le-teh) lahko za priznanje kandidira le enkrat.

Predlagatelji lahko v letu 2019 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2017 do 31. 3. 2019.

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

  • Produktne inovacije (Proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti)
  • Procesne inovacije (Nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).
  • Trženjske inovacije (Nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).
  • Organizacijske inovacije (Nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).
  • Družbene inovacije (nove ideje, koncepti in strategije, ki odgovarjajo na potrebe družbe)

Več

Pogoji za sodelovanje: Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Pomurske gospodarske zbornice.

Razpisnik: Pomurska gospodarska zbornica

Rok: Prijavite se lahko najkasneje do 15. 4. 2019.

Dodatne informacije: Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5a, Murska Sobota, Tel: (02) 52 136 52, e-naslov: robert.grah@pgz.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov