Javni razpis - P7R 2018 - mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Rok razpisa

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 2. 2019, 1. 3. 2019, 1. 4. 2019, 1. 5. 2019, 1. 6. 2019, 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 84, Datum: 28. 12. 2018, Stran: 2645

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 8.760.000 EUR.

Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, in sicer:

  • Maribor z okolico v višini 4.220.000 EUR
  • Pokolpje v višini 2.590.000 EUR
  • Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 2. 2019, 1. 3. 2019, 1. 4. 2019, 1. 5. 2019, 1. 6. 2019, 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-88, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: cptukbo/wjepwjdAqpekfuojtljtlmbe/tj.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov