Javni razpis neposrednih dolgoročnih mikroposojil za mikro in mala podjetja na področju gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba

Rok razpisa

Roki za prijavo so: 28. 9. 2018, 2. 11. 2018, 4. 1. 2019, 15. 3. 2019, 20. 5. 2019 in 30. 8. 2019 oziroma do porabe sredstev.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 58, Datum: 31. 8. 2018, Stran: 1789

Predmet razpisa: Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za pospeševanje razvoja v mikro in malih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za tekoče poslovanje, investicijska vlaganja, razvoj in rast podjetij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 150.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 30. 8. 2019. V primeru, da se bodo sredstva porabila pred 30. 8. 2019, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani.

Roki za prijavo so: 28. 9. 2018, 2. 11. 2018, 4. 1. 2019, 15. 3. 2019, 20. 5. 2019 in 30. 8. 2019 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na sedežu Javnega sklada ali po telefonu na številkah: (05) 33-50-173 in 33-50-361.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem skladu in spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov