Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2018

Rok razpisa

Rok za prijavo je 20. 7. 2018.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 22. 6. 2018, Stran: 1467

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica s sofinanciranjem stroška nakupa zemljišča.

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti in vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja, v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • mikro, mala in srednja podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali investirajo v proizvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta. (Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju (zavarovalna podlaga 112), v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.) Za opredelitev mikro podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014,
  • podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Občine Ilirska Bistrica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Ilirska Bistrica,
  • podjetja, ki imajo poravnane vse davke, prispevke in ostale obveznosti, skladno z zakonom.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 150.000,00 evrov.

Razpisnik: Občina Ilirska Bistrica

Rok: Rok za prijavo je 20. 7. 2018.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica (pisarna št. 1/III), Kontaktna oseba: Tanja Šajina, Tel: (05) 71-12-315, e-pošta: ubokb/tbkjobAjmjstlb.cjtusjdb/tj.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov