Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Rok razpisa

Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 1. marec 2018. Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. september 2018.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 11, Datum: 23. 2. 2018, Stran: 516

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem (MSP, ki se ukvarjajo z RR) in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je skladno s pogoji iz Dvostranskega sporazuma Eurostars 2 (podpisan dne 5. 1. 2017 med ministrstvom in Sekretariatom EUREKA), podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme« (v nadaljevanju: mednarodni razpis), ki je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.

V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 36 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru dveh mednarodnih rokov v letu 2018 (1. marec in 13. september) je v letu 2018 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2019 800.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2019, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 1. marec 2018. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. september 2018. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Več o prijavi

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov