2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Rok razpisa

Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. decembra 2017 do vključno 9. marca 2018 do 24. ure.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 66, Datum: 24. 11. 2017, Stran: 2795

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis za operacijo Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. decembra 2017 do vključno 9. marca 2018 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: blusqAhpw/tj;
  • INFO točke KGZS (Priloga št. 12 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov