Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2017

Rok razpisa

Rok za prijavo je do vključno 15. 9. 2017.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 45, Datum: 25. 8. 2017, Stran: 2108

Predmet razpisa: Predmet oziroma namen javnega razpisa je:

  • A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A).
  • B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo (v nadaljevanju namen B).
  • C. Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev (v nadaljevanju namen C).
  • D. Subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru (v nadaljevanju namen D).

Več

Pogoji za sodelovanje: Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena mikro in majhna enotna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah:

  • s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice ali
  • ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, v kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na območju Občine Brežice.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev je 140.000 EUR, od tega za:

  • namen A: 90.000 EUR
  • namen B: 30.000 EUR
  • namen C: 10.000 EUR
  • namen D: 10.000 EUR

Razpisnik: Občina Brežice

Rok: Rok za prijavo je do vključno 15. 9. 2017.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, Tel: (07) 620-55-32.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Brežice.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov