Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2017

Rok razpisa

Rok za prijavo je najkasneje do 19. 9. 2017.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 11. 8. 2017, Stran: 2035

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju od 22. 9. 2016 do 19. 9. 2017 na območju občine Krško:

  • A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
  • B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
  • C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
  • D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
  • E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 130.000 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

  • a) za ukrep A v predvideni višini 105.000 EUR,
  • b) za ukrep B v predvideni višini 5.000 EUR,
  • c) za ukrep C v predvideni višini 5.000 EUR,
  • d) za ukrep D v predvideni višini 11.000 EUR,
  • e) za ukrep E v predvideni višini 4.000 EUR.

Razpisnik: Občina Krško

Rok: Rok za prijavo je najkasneje do 19. 9. 2017. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, Tel: (07) 49-81-292, e-naslov: jsfob/nftjohfsAlstlo.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si v rubriki javni razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani  dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov