Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj v letu 2017

Rok razpisa

Rok za oddajo vlog je 1. 9. 2017 (najpozneje na ta dan morajo biti vloge oddane na pošti s priporočeno pošiljko).

Objavljeno: Občina Bohinj, 5. 5. 2017, http://obcina.bohinj.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Bohinj.

V letu 2017 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

  • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - 21.000,00 EUR
  • Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja - 17.000,00 EUR
  • Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva - 1.500,00 EUR
  • Ukrep 5: Spodbujanje prijav podjetij na razpise - 1.000,00 EUR
  • Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva - 7.000,00 EUR
  • Ukrep 9: Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov - 7.500,00 EUR

Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju občine Bohinj.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem javnem razpisu so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah s sedežem v občini Bohinj.

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni podjetniki, fizične osebe), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev znaša 55.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Bohinj

Rok: Rok za oddajo vlog je 1. 9. 2017 (najpozneje na ta dan morajo biti vloge oddane na pošti s priporočeno pošiljko).

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vprašanja zainteresirani lahko dobijo na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, Jesenice, Kontaktna oseba: Eldina Čosatović, mag. posl. ved, Tel: (04) 581-34-19, e-naslov: ejobAsbhps/tj in na Občini Bohinj, Kontaktna oseba: Tanja Mencinger, Tel: (04) 577 01 28, e-naslov: ubokb/nfodjohfsApcdjob/cpijok/tj.

Za prijavitelje bo organizirana delavnica, na kateri bodo ponudili pomoč pri izpolnjevanju vlog in posredovali odgovore na morebitna vprašanja.

Delavnica bo v sredo, 24. 5. 2017 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, vodila jo bo Eldina Čosatović (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Bohinj ter na spletni strani Občine Bohinj: http://obcina.bohinj.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov