Javni razpis za spodbujanje prijav na mednarodne in državne vire - strateško razvojna inovativna partnerstva - Nova Gorica

Rok razpisa

Javni razpis je odprt do 15. 5. 2017, do 15. ure.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 14. 4. 2017, Stran: 969

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov prijav na mednarodne in državne razpise v strateško razvojna partnerstva povezanih podjetij.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja stroškov prijav v strateško razvojna inovativna partnerstva povezanih podjetij in razvojno raziskovalnih organizacij spodbuditi pripravo skupnih razvojnih projektov in okrepiti raziskovalno razvojno inovacijsko sodelovanje sicer neodvisnih subjektov (gospodarstva in razvojno raziskovalnih organizacij).

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih v letu 2017 znaša 20.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do 15. 5. 2017, do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktni osebi: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105, e-naslov: ubokb/hsfhpsdjdAopwb.hpsjdb/tj ali Nina Birsa, Tel: (05) 33-50-131, e-naslov: ojob/cjstbAopwb.hpsjdb/tj.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4). Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov