Javni razpis za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017

Rok razpisa

Javni razpis je odprt do 17. 11. 2017, do 15. ure.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 14. 4. 2017, Stran: 987

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica s sofinanciranjem plačila komunalnega prispevka investitorjem – zavezancem za plačilo komunalnega prispevka.

Namen sofinanciranja plačila komunalnega prispevka investitorjem proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno raziskovalne dejavnosti je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje delovnih mest.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 100.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do 17. 11. 2017, do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktni osebi: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105, e-naslov: ubokb/hsfhpsdjdAopwb.hpsjdb/tj ali Nina Birsa, Tel: (05) 33-50-131, e-naslov: ojob/cjstbAopwb.hpsjdb/tj.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov